Sökning: "Upphovsman"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Upphovsman.

 1. 1. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 2. 2. Protection of Data in the Context of Big Data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Österström; [2022]
  Nyckelord :big data; big data ownership; big data protection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom ramen av Big Data och användning av AI-teknik så har vi nu möjlighet att automatisera komplexa uppgifter genom att samla in, dela och behandla inhämtade data. Dataanalys öppnar upp möjligheten att låsa upp enorm potential inom de flesta branscher. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljöbrottet - ett brott med pedagogiskt syfte?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Degerfeldt; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Arbetsmiljöbrott; Ekonomisk brottslighet; Modern brottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When the work environment crime was introduced in the Swedish Penal Code, it was with the expressed pedagogical purpose that it would highlight the seriousness of the crime by specifically pointing out the work environment managers' extensive responsibility and ensuring maintenance of risk and injury prevention through an effective criminal sanction system with such sharpness that the importance of complying with the rules in force is clear. Despite the fact that the section has been criticized, by the Swedish Law Council as well as several consultative bodies at the introduction of the section and by Straffanvändningsutredningen in 2013, it remains. LÄS MER

 4. 4. Om sanningen ska fram - bevisprövningen av bevismedel med oklart ursprung

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ruben Degerman; [2021]
  Nyckelord :Civilprocess; Straffprocess; Civil and criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the evaluation of evidence material of unclear origin in Swedish law. "Unclear origin" refers to that for various reasons it is not possible to account for where the evidence comes from, how it was obtained or that there is some other ambiguity about the circumstances for obtaining the evidence. LÄS MER

 5. 5. Skyddet vid överlåten upphovsrätt - Om upphovsmannens rättsliga skydd efter överlåten upphovsrätt i ljuset av DSM-direktivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nähar Abdulreza; [2021]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Avtalsrätt; EU-rätt; DSM-direktivet; Upphovsrätt; Upphovsman; Avtal; Överlåtelse; 36§; AvtL; Jämkning; oskäligt; URL.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary This essay will go thorough and discuss what kind of protection authors in the digital single market are given when they by contract transfer their copyright to someone else. In most cases, an author must first transfer it to another user in order to make use of or gain from his or her copyright. LÄS MER