Sökning: "Upphovsrättslag"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Upphovsrättslag.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. Programformat - konceptskydd ur ett upphovsrättsligt och marknadsrättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Svensson; [2014]
  Nyckelord :Top-Dog; Tv-format; franchising; renomméskydd; upphovsrättslag; konceptskydd; programformat; programkoncept; marknadsföringslagen; fortsättningsverk; idéskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med den här uppsatsen var att ta reda på om den internationella handelsvaran programformat är möjlig att skydda i Sverige utifrån upphovsrättslig reglering och marknadsrättslig reglering avseende renommé. Jag har valt att använda mig av traditionell juridisk metod där rättskällorna lagtext, rättspraxis, förarbeten och doktrin ligger till grund för min undersökning. LÄS MER

 3. 3. Copyright and the Parody Problem - An examination between the UK, Sweden and Canada

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisette Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; immaterialrätt; verkshöjd; parody; England; Sverige; Canada; intellectual property law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här uppsatsen är en granskning av brittisk, svensk och kanadensisk upphovsrätt. Mer exakt utreder detta arbete de olika ländernas syn på parodier och hur dessa skyddas under respektive lands upphovsrättslag. LÄS MER

 4. 4. Reformer av upphovsrätt : – hur upphovsrättsreformer påverkar musikförsäljning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Jomer; Svante Eriksson; [2011]
  Nyckelord :musikindustri; skivförsäljning; upphovsrätt; fildelning; piratkopiering; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Musikförsäljning har haft en nedåtgående trend, vilket enligt många kan bero på illegal fildelning. En metod till att stävja illegal fildelning och höja skivförsäljning har varit att införa reformer av upphovsrättslag. Vi undersöker om musikförsäljningen påverkas av upphovsrättsreformer i 48 länder under åren 2004-2009. LÄS MER

 5. 5. I wouldn't steal a car but I would download one if I could - En kvalitativ undersökning av fildelning ur ett kriminologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jakob Totting; [2010]
  Nyckelord :fildelning; IPRED; kriminologi; moral; rutinaktivitetsteorin; SAT; URL;

  Sammanfattning : Illegal fildelning är ett världsomfattande problem som har skapat heta debatter i många länder. I Sverige är den illegala fildelningen ett vanligt förekommande fenomen. För att komma till rätta med denna verksamhet har vår egen upphovsrättslag uppdaterats och den omdiskuterade IPRED-lagen införts. LÄS MER