Sökning: "Uppladdning"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Uppladdning.

 1. 1. Den inre digitala marknadens framtid : Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Ekstrand; Jennifer Landström; [2020]
  Nyckelord :Digital Single Market; The Copyright Directive; Code de la propriété intellectuelle; Le droit d auteur; Les droits voisins du droit d auteur; Tribunal de Grande Instance de Paris; Projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique; Cour d’appel de ParisARCOM; CSA; HADOPI; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden; Europa parlamentets och rådets direktiv EU 2019 790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96 9 EG; 49 2001 29 EG och 2009 24 EG; Upphovsrättsdirektivet; Upphovsrätt; DSM; DSM-direktivet; Fransk rätt; Svensk rätt; Upphovsman; Digital Single Market; Digital Single Market direktivet; EU-direktiv; EU; EU-rätt; direktiv; Ensamrätt; artikel 17; Fritt innehåll; Licensavtal; Licensskatt; Citat; Recensioner; Parodi; Parodiverk; Memes; Framställare; Fotograf; Reproduktion; Offentliggörande; Utövande konstnär; Närstående rättigheter; Onlineleverantör; Onlineleverantörer; Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll; Skyldigheter; Tillstånd; Uppladdning; Piratpartiet; Skyddade verk; Tjänster; Rättigheter; Användare; Immaterialrätt; Lagförslag; Regeringskansliet; Kritik; Justitiedepartementet; EU-parlamentet; Verk; Moraliskrätt; Egendomsrätt; Ekonomisk rätt; Ideell rätt; Direktiv 96 9 EG; Direktiv 49 2001 29 EG; Direktiv 2009 24 EG; Infosoc; Infosoc-direktivet; Alster; Facebook; Instagram; Youtube; Twitter; Tiktok; EU:s ministerråd; Underlag för inhämtning av synpunkter rörande genomförandet av artikel 17 i EU:s nya upphovsrättsdirektiv; Karikatyr; Pastisch; Plattform; URL; Upphovsrättslag; Upphovsrättslagen; Tillgängliggöra; Överlåtelse; Tvistemål; Äganderätt; Inskränkning; Undantag; Prop. 1992 93:214; Prop. 2004 05:110; Skyddat innehåll som används av onlinleverantörer av delningstjänster för innehåll; Tvistlösning; Filter; Igenkänningsfilter; Uppladdningsfilter; Kulturell suveränitet i den digitala eran; Media; EU-kommissionen; C-201 13; NJA 2015 s. 1097;

  Sammanfattning : Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market-direktivet, befinner sig idag i en implementeringsprocess i EU-länderna. Implementeringen syftar till att harmonisera upphovsrätten mellan medlemsstaterna och att upprätthålla en väl fungerande inre marknad. LÄS MER

 2. 2. Development and 3D Printing of Intrinsically Stretchable Materials for Microsupercapacitors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Engman; [2020]
  Nyckelord :Stretchable electronics; Printed electronics; 3D printing; Direct Ink Writing; Additive manufacturing; Printed supercapacitor; Sträckbar elektronik; Tryckt elektronik; Friformsframställning; Direct InkWriting; Additiv tillverkning; Tryckt superkondensator;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop a simple Direct Ink Writing (DIW) method for fabricating intrinsically stretchable microsupercapacitors as ef- fective on-chip energy storage devices for the emerging stretchable electron- ics. Using the printing method for fabricating intrinsically stretchable elec- tronic components remains a novel approach. LÄS MER

 3. 3. Automatic Speech Recognition Model for Swedish using Kaldi

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yihan Wang; [2020]
  Nyckelord :Speech recognition; Kaldi; Mel-frequency cepstral coefficient; Perceptual linear predictive; Speaker adaptive training; Weight Finite State Transducers; Taligenkänning; Kaldi; Cefstralskoefficient för Mel-Frekvens; Perceptuell linjär prediktiv; Uppladdning av högtalaren; Viktfinitomvandlare;

  Sammanfattning : With the development of intelligent era, speech recognition has been a hottopic. Although many automatic speech recognition(ASR) tools have beenput into the market, a considerable number of them do not support Swedishbecause of its small number. LÄS MER

 4. 4. Internal charging modelling of the AMBER instrument on-board Jason-3 spacecraft

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jeremie Hacquart; [2020]
  Nyckelord :Internal Charging; Satellite; Plasma; SPIS; Intern laddning; satellit; plasma; SPIS;

  Sammanfattning : Internal charging is the accumulation of charged particles inside a material. Thisbuild up represents a serious hazard to satellites and instruments exposed to thespace environment. The Van Allen radiation belts constitute one of the worst spaceenvironments for satellites orbiting the earth. LÄS MER

 5. 5. Laddningsförstärkare för mätning av triboelektrisk störning i lågbruskabel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Karl-Olov Wallin; [2020]
  Nyckelord :charge amplifier; low-noise; cable; habia cable; femtocoulomb; triboelectric; triboelectric effect; laddningsförstärkare; lågbruskabel; habia cable; femtocoulomb; triboelektricitet; triboelektrisk uppladdning;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete var att konstruera en mycket känslig laddningsförstärkare som kan detektera och förstärka laddningar i storleksordningen femtocoulomb. Laddningsförstärkaren är tänkt att användas vid Habia Cables kabeltillverkning för att karaktärisera lågbruskabel med avseende på störning genererad av triboelektrisk uppladdning. LÄS MER