Sökning: "Upplevd Användbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Upplevd Användbarhet.

 1. 1. Intention till avhopp inom tjejungdomsfotboll : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Fanny Zabel; [2023]
  Nyckelord :Perceived motivational climate; goal orientations; perceived competence; intention to drop out; Upplevt motivationsklimat; målorienteringar; upplevd kompetens; intention till avhopp;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka de direkta och indirekta interaktionseffekterna mellan upplevt motivationsklimat, målorienteringar, upplevd kompetens och intention till avhopp bland tjejer inom ungdomsfotbollen. Rekryteringen skedde via att icke slumpmässigt tillgänglighetsurval, där data samlades in via enkäter som delades ut fysiskt. LÄS MER

 2. 2. Text Classification using the Teacher- Student  Chatroom Corpus

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Österberg; [2023]
  Nyckelord :Chatbot; NLP; Deep learning; BERT; Data quality; Chatbots; språkteknologi; djup inlärning; BERT; Datakvalité;

  Sammanfattning : Advancements in Artificial Intelligence, especially in the field of natural language processing have opened new possibilities for educational chatbots. One of these is a chatbot that can simulate a conversation between the teacher and the student for continuous learner support. LÄS MER

 3. 3. Användning av Knowledge Management System : En studie om variabler som kan få användare att gå från kontinuerlig användning till utökad användning av Knowledge Management System

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofia Inelind; [2022]
  Nyckelord :Knowledge Management System; Användning av Knowledge Management System; Kontinuerlig användning; Utökad användning; Upplevd användbarhet; Subjektiv norm; Underlättande förhållanden; Upplevd självförmåga vid datoranvändning.;

  Sammanfattning : Ett sätt att tillgängliggöra organisatorisk information och kunskap är att använda ett informationssystem som Knowledge Management System, fortsättningsvis förkortat till KMS eller KM System. Potentiellt kan kontinuerlig användning och särskilt utökad användning av informationssystem bidra till bättre arbetsprestanda, vilket skulle kunna öka produktiviteten och förbättra företags förmåga att konkurrera på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Upplevd användbarhet av kunskap förvärvad inom högskolestudier på magisternivå : "Vad upplever sig studenterna ha lärt sig och hur?"

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karolina Andersson; Clara Stenström Kyobe; [2022]
  Nyckelord :användbarhet; hälsofrämjande ledarskap; högskoleexamen; hållbarhet; anställningsbarhet; kompetens; distansutbildning;

  Sammanfattning : För fortsatt positiv utveckling av vård- och omsorgssektorn krävs goda ledare med gedigen utbildning. Hållbarheten inom sektorn påverkas av flera faktorer och kräver holistiskt nytänkande. Trots tidigare förändringar och hälsofrämjande ledarskapsstilar väntar flera utmaningar framtidens chefer. LÄS MER

 5. 5. ”Jag hade ju jättesvårt att ens komma in i butiken, men det vet jag ju inte varför” : En studie av äldres attityder och teknikanvändning i obemannade livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Dufva; Sami Halonen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhället utvecklas konstant och nya tekniska innovationer föds med möjligheterna som den teknologiska utvecklingen har skapat. Att handla livsmedel är en basal sak som alla behöver klara av, i takt med samhällsutvecklingen utvecklas även butikerna och nya funktioner samt butiksformer tar fart, men hänger alla med? Syftet med studien har varit att få ett helhetsperspektiv av hur äldre generationer tar till sig av det nya tekniska fenomenet hybridvarianten obemannade livsmedelsbutiker som är en följd av den teknologiska utvecklingen. LÄS MER