Sökning: "Upplevd risk"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden Upplevd risk.

 1. 1. Titta, Se, Lyssna, Höra : Upplevelser av Intraoperativ Kommunikation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Kjellson; [2020]
  Nyckelord :Operating room nurse; Interview study; Intraoperative; Interprofessional team; Communication; Operationssjuksköterska; Intervjustudie; Intraoperativ; Interprofessionellt team; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssalens kommunikation är komplex och kommunikationsproblem är den mest rapporterade orsaken för operativa misstag. Ljudnivå och munskydd är faktorer som försvårar kommunikationen. Teamarbete i operationssalen är nödvändigt för att vården ska vara patientsäker. LÄS MER

 2. 2. Risk att ha stressrelaterad ohälsa i olika fysiska aktivitetsgrupper : En tvärsnittsstudie om fysisk aktivitet och stress

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jennifer Parkheden; Amanda Garcia Hagman; [2020]
  Nyckelord :stress; fysisk aktivitet; vuxna;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med studien var att undersöka om risken att uppleva stressrelaterad ohälsa i form av psykosomatiska besvär som sömnproblem, huvudvärk, trötthet/hängig, håglöshet och nedstämdhet kan minska ju mer fysiskt aktiv man uppger sig vara. Metod Studien är en tvärsnittssstudie baserad på data från LIV 90, LIV 2000 och Vasaloppsstudien. LÄS MER

 3. 3. Nyttjande av platstjänster baserat på operativsystem : En studie om användningen av platstjänster hos Android & iOS användare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :tedy mduma; Simon Sporrong; [2020]
  Nyckelord :Platstjänster; Platsdelning; Integritet; mobilapplikationer; appar; spårning; EAM; E-commerce Acceptance model; smartmobiler; iOS; Android;

  Sammanfattning : Dagens svenskar känner sig allt mer övervakade på internet då vi använder våra smartmobiler i större utsträckning med platstjänster från olika appar. Majoriteten av svenskar äger en smartmobil och med ökad mobilanvändning har det uppstått fler platstjänster som mobilanvändare kan ta del av, och med det flera risker för individens personliga integritet. LÄS MER

 4. 4. How soon is now? Exploring mitigation of short-lived greenhouse gases in the landscape of climate risk and policies on metrics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Edwin Klint Bywater; [2020]
  Nyckelord :Global warming; GWP; GTP; methane; short-lived greenhouse gases; short-lived climate forcers; climate policy; climate risk; climate crisis; carbon pricing; climate negotiations; technocracy.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the collected efforts towards understanding earth’s climate system, and acting on climate change, the time dimension is of central importance. When humanity’s collected activity is carbon-neutral, and how the trajectory towards such a state might look, is a tough question to answer. LÄS MER

 5. 5. Elevers prestationsmotivation,kompetens, glädje och betyg i idrottoch hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Michael Österman; [2020]
  Nyckelord :achievement goals; achievement motivation; motivation; physical and health education; physical education; idrott och hälsa; motivation; måloreintering; prestationsmotivation;

  Sammanfattning : Var fjärde vuxen och hela 80% av världens tonåringar är inte tillräckligt fysiskt aktiva och fysiskinaktivitet anges som en av de ledande riskfaktorerna för dödsfall världen över. Dessutom kanfysisk inaktivitet ha negativ inverkan även på psykiskt välmående. LÄS MER