Sökning: "Upplevda Fördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Upplevda Fördelar.

 1. 1. Personlig integritet och personanpassade annonser : En kvalitativ studie om konsumenters upplevda fördelar och risker med insamling av personliga uppgifter till personanpassad annonsering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Ekaterina Denisenko; Maedn Teklay Zeray; [2022]
  Nyckelord :Online personalized advertisements; Attitude; Privacy concerns; Perceived Benefits; Perceived Risks; Consumer Perspective; Online Personanpassad Annonsering; Attityder; Integritetsintrång; Upplevda Fördelar; Upplevda Risker; Konsumentperspektiv;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate how consumers reason about personalized online advertising. Research questions:  Do consumers perceive the risks and benefits of personalized online advertisements? How do consumers adapt their behavior based on the risks and benefits perceived by online personalized advertisements?   Methodology: This study is implemented using a qualitative research method and a deductive approach. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters beteenden och attityder till e-handel av livsmedel : - coronapandemins påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kevin Hortlund; Filip Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Andelen köp som sker via e-handeln har ökat under de senaste åren och fortsätter öka för varje år som går. Vilket härleds till att människor blir bättre och bättre på att anpassa sig till ny teknologi som träder fram på marknaden. Detta gör också att människor blir mer benägna att använda sig av teknologiska lösningar. LÄS MER

 3. 3. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dannie O’Brien; [2022]
  Nyckelord :Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Sammanfattning : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. LÄS MER

 4. 4. Attityder och handlande kring olika nivåer av AI-baserad marknadsföring : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Simon Stamming; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Marketing; AI; Mechanical; Thinking; Feeling; Attitudes; Behavior; Personal Information; Privacy Paradox; Artificiell Intelligens; Marknadsföring; AI; Mekanisk; Tänkande; Kännande; Attityder; Handlande; Personlig Information; Integritetsparadoxen;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att förklara hur olika användare upplever de tre nivåerna av AI-genererat innehåll inom marknadsföring i företagsekonomi. Studien syftar även till att se om deras handlande går i linje med deras attityder eller om det finns utrymme för en paradox. LÄS MER

 5. 5. ”Man har pluggat i tre år, sen ska jag mötas av det här?” : Hur studenters bakgrund kan kopplas till deras tankar och känslor om jobbsökande för att föreslå hur högskolor kan förbereda studenter inför arbetslivet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ingrid Jäder; Cecilia Torlegård; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; klass; självförtroende;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medie- och kommunikationsstudenter resonerar och känner kring sitt jobbsökande efter examen. Högskolor och universitet har ett ansvar att förbereda studenterna inför arbetslivet samt se till att alla får jämlika möjligheter i steget ut på arbetsmarknaden. LÄS MER