Sökning: "Upplevelse att leva med bröstcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Upplevelse att leva med bröstcancer.

 1. 1. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ronja Forsman; Frida Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvalitativ innehållsanalys; upplevelse; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen och drabbar cirka 8000 personer varje år i Sverige. För att kunna förbättra livskvaliteten för kvinnor med bröstcancer krävs det att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors Upplevelser Av Att Leva Med Bröstcancer - En Litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amila Hodzic; Gentijana Preteni; Sandra Seno; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; women; nurses; support; experiences; Bröstcancer; kvinna; sjuksköterskor; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor idag. Bröstcancer kan medföra stora utmaningar i vardagen som exempelvis kan uppstå i förhållande till olika behandlingar och kroppsförändringar. Känsla av sammanhang (KASAM) är grunden till individens hanteringsförmåga vid påfrestande livssituationer. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa relaterat till mastektomi vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Ariana Fransson; Malin Bergman; Olivia Tollesson; [2021]
  Nyckelord :Body image; breast cancer; life-world; mastectomy; sexual health; women.; Bröstcancer; kroppsuppfattning; kvinnor; livsvärld; mastektomi; sexuell hälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerdiagnosen hos kvinnor världen över. Den vanligaste behandlingsformen är kirurgi vilket består av mastektomi där komplikationer kan medföra bland annat förändrad kroppsuppfattning ur ett livsvärldsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer efter genomgången mastektomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Larsson; Felicia Unga Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Breast cancer; Experience; Feelings; Femininity; Mastectomy; Bröstcancer; Erfarenhet; Kvinnlighet; Känslor; Mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor och utgör cirka 30% av alla kvinnliga cancerfall, det är framförallt kvinnor i medelåldern som drabbas. Mastektomi är ett behandlingsalternativ för bröstcancer som innebär att hela bröstet tas bort och denna behandling kan leda till förändringar i kvinnans liv både fysiskt, psykiskt och emotionellt. LÄS MER