Sökning: "Upplevelser av könsstympning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Upplevelser av könsstympning.

 1. 1. Könsstympade kvinnors upplevelser av mödra – och förlossningsvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Sabrina Selin; Emily Wetzig; [2021]
  Nyckelord :Antenatal care; female genital mutilation; maternity care; women’s experiences; Förlossningsvården; kvinnlig könsstympning; kvinnors upplevelser; mödravården;

  Sammanfattning : Background: Female genital mutilation is a harmful cultural practice that is carried out in several places around the world, despite the fact that it is a violation of women’s human rights. Worldwide, around 200 million young girls and women live with the aftermath of genital mutilation. LÄS MER

 2. 2. Könsstympade kvinnors upplevelser av vården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fadumo Osman; Wahida Mohabat; [2021]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Experiences; Healthcare; Kvinnlig könsstympning; Upplevelser; Vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning grundar sig i en mångtusenårig kulturell sed och praktiseras än idag. Det innebär att en viss del eller hela kvinnans yttre könsorgan tas bort. Oftast grundar det sig i gamla traditioner, religiösa eller icke-medicinska skäl. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor som tidigare genomgått könsstympning och deras upplevelse i mötet med hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexander Pfotenhauer; Ina Tragaj; [2021]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Female genital cutting; Nursing; Transcultural nursing; A nurse’s core competences; Woman experience; Health care; Kvinnlig könsstympning; Omvårdnad; Transkulturell omvårdnad; Sjuksköterskans kärnkompetenser; Kvinnans upplevelser; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Cirka 200 miljoner kvinnor lever världen över med någon form av könsstympning, och varje år utsätts 3.9 miljoner kvinnor i världen för detta ingrepp. Ingreppet utförs främst i afrikanska länder och vissa länder i mellanöstern. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser efter könsstympning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aaliyah Ibrahim; Ayan Abdi Ismail; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Female Genital Mutilation; Health; Health Problems; Literature study; Qualitative Studies; Hälsa; Hälsoproblem; Kvalitativ Studie; Kvinnlig Könsstympning; Litteraturöversikt; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är ett kirurgiskt ingrepp i de kvinnliga genitalierna som av tradition utövas idag i flera delar av världen. Traditionen är vanlig i flera delar av Afrika, Asien och Mellanöstern och på grund av migration är det allt fler könsstympade kvinnor som bor i västvärlden. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenhet av att leva med könsstympning och påverkan på hälsan och välbefinnande : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Irina Kovacs; Mihaela-Gabriela Mata; [2020]
  Nyckelord :female genital mutilation; health; sexual health; well-being; könsstympning; hälsa; sexuell hälsa; välbefinnande;

  Sammanfattning : BACKGROUND Female genital mutilation is a traditional procedure that harms women's and girls' health globally, based on a social construct in which women are seen as private property of men and are considered objects that meet men's sexual needs. PURPOSE The purpose of the study was to describe how women who have been subjected to genital mutilation experience health, mental and social well-being. LÄS MER