Sökning: "Upplysningsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Upplysningsplikt.

 1. 1. Återkallade registreringar - toppen av ett isberg? : En studie om faktorer som kan påverka riskbenägenhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Björklin; Fredrik Cuison Stigen; [2020]
  Nyckelord :Risk propensity; risk factors; risk preference; revoked registrations; real estate broker; Riskbenägenhet; riskfaktorer; återkallad registrering; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att behandla de faktorer som har stor påverkan på fastighetsmäklarens riskbenägenhet gentemot fastighetsmäklarlagen. Eftersom det finns många faktorer som kan påverka en individs riskbenägenhet så har arbetet begränsats till att omfatta: - Lönesättning. - Företagskultur. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas köparens undersökningsplikt av en förbesiktning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Svärd; Anna Andreasson; [2020]
  Nyckelord :fastighetsrätt; besiktning; undersökningsplikt;

  Sammanfattning : Okunskapen är stor kring vem som bär felansvaret vid fel i fastighet när en förbesiktigad fastighet har överlåtits till en ny ägare. Detta då köpare ute i praktiken tror att det räcker med en säljare beställd besiktning, en så kallad förbesiktning, för att bli fri från ansvar. LÄS MER

 3. 3. Rättsprinciper som rättskälla - En säljares lojalitetsplikt gentemot köparen vid fastighetsöverlåtelser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Patricia Hemmingsson; Emelie Wahlfrid; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När det kommer till fastigheter och överlåtelser av dessa så finns det många olika lagregler att ta hänsyn till samtidigt som det ofta är en hel del pengar och känslor inblandade. Detta leder ofta till komplikationer mellan parterna som är inblandade. Högsta domstolen meddelade år 2007 en dom, NJA 2007 s. 86. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsrätt : Upplysningsplikt respektive undersökningsplikt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Mirelle Ramberg; Anna Sjöwall; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; undersökningsplikt; upplysningsplikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ansvarsfördelning vid fastighetsförvärv – Riskkonstruktioners betydelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hava Shahgiriiva; Artemiz Eskafi; [2019]
  Nyckelord :Real esate; Risk construction; Fastigheter; Riskkonstruktion;

  Sammanfattning : Idag förekommer det ett antal byggnadskonstruktioner som benämns som riskkonstruktioner. Dessa är specifika byggnadstekniker som kan orsaka fel i byggnad i form av fukt-, lukt-, och mögelproblem. Enstegstätad fasad, platta på mark och krypgrund är exempel på riskkonstruktioner. LÄS MER