Sökning: "Uppsägning"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade ordet Uppsägning.

 1. 1. Sjuksköterskor som överväger att lämna yrket – En litteraturöversikt av inverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Gustafsson; Agnes Åkerlund; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Utmaningar; Underbemanning; Patientsäkerhet; Arbetsmiljö; Uppsägning; Ansträngning-belöning; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på personal inom sjukvården och kanske framförallt just sjuksköterskor är något som belyses i media näst inpå dagligen. Detta är varken ett nytt problem eller något som är exklusivt för Sverige utan är något som hälso- och sjukvården världen över har dragits med i flera år. LÄS MER

 2. 2. Statligt anställda som begår brott utom tjänsten; när utgör det grund för uppsägning eller avsked.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johanna Olausson; [2022]
  Nyckelord :statligt anställda; uppsägning; avsked; brott utom tjänsten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den nya visselblåsarlagen - En arbetsrättslig analys utifrån ett visselblåsar- och arbetsgivarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Resare; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; visselblåsning; whistleblowing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har i EU införts ett direktiv som ska skydda personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. Därmed var Sverige tvungen att införa en ny visselblåsarlag, som gäller parallellt med annan lagstiftning som kan ge skydd åt en visselblåsare. LÄS MER

 4. 4. Semidispositivitet inom det grundläggande anställningsskyddet: en ulv i fårakläder? - En rättsdogmatisk analys av semidispositiviteten i 7 § LAS och dess förhållande till Sveriges föreningsrättsliga åtaganden och oorganiserade arbetstagares rätt till effektivt rättsmedel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl Ekelin; [2022]
  Nyckelord :Semidispositivitet; LAS; Anställningsskydd; föreningsrätt; oorganiserade arbetstagare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den politiska överenskommelsen januariavtalet ingick bland annat förslag om att den svenska arbetsrätten skulle förändras och moderniseras. Regeringen tillsatte först en egen utredning, SOU 2020:30. Därefter utarbetade arbetsmarknadens parter efter förhandlingar en egen principöverenskommelse om förändringar av arbetsrätten. LÄS MER

 5. 5. Otillåtna bisysslor - En rättsvetenskaplig analys om bisysslors tillåtenhet inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Miriam Jensen; Moa Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Förtroendeskadlig bisyssla; konkurrerande bisyssla; arbetshindrande bisyssla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to maintain the public’s trust, the Instrument of Government dictates that all public employees must act objectively and impartial. To ensure compliance with this regulation, the Public Employment Act has incorporated legislation on incidental employment. LÄS MER