Sökning: "Uppsala studentnation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Uppsala studentnation.

 1. 1. I Work all day, I Work all night, to get the KK-card and skip the line : En kvalitativ studie om studenters motiv till engagemang i studentnationerna i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Moa Korall; [2017]
  Nyckelord :student; ideellt arbete; legitimering; strategier; kultur;

  Sammanfattning : ABSTRACT Titel: I work all day, I work all night to get the KK-card and skip the line - En kvalitativ studie om studenters motiv till engagemang i studentnationerna i Uppsala. Att ha en ansvarsroll och jobba på en studentnation är att göra mycket arbete för en liten monetär ersättning. LÄS MER

 2. 2. Den sociala sången : Unison sång i sociala relationer vid Uppsalas studentnationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Jonas Håll; [2017]
  Nyckelord :unison sång; studentnation; uppsala; studentsång; aktör-nätverks-teorin; sociala relationer;

  Sammanfattning : En stark tradition vid Uppsalas studentnationer är att hålla så kallade sittningar, det vill säga sittande middagar. På dessa sittningar har den unisona sången en stark ställning. I det här arbetet har jag utfört deltagarobservationer på tre olika sittningar vid tre olika studentnationer. LÄS MER

 3. 3. Nationsobligatoriets avskaffande : – ett hot mot nationernas existens och det civila samhället?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gabriella Westerberg; [2013]
  Nyckelord :Ideell organisation; organisationsförändring; engagemang; verksamhetskrav;

  Sammanfattning : Bakgrund:Fram till den 1 juli 2010 var det obligatoriskt för en såväl grundutbildningsstudenter som doktorander vid universiteten i Uppsala att vara medlemmar i en studentnation (nation). Nämnda datum avskaffades obligatoriet och medlemskapet blev därmed frivilligt. LÄS MER

 4. 4. Frivilligt utbränd : En undersökning av arbetsmiljön för heltidare på Uppsalas studentnationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anders Furu; Karl Engström; [2013]
  Nyckelord :studentnation; utbränd; arbetsmiljö; psykosocial påfrestning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka de psykosociala påfrestningar som heltidsengagerade på studentnationer i Uppsala upplever i sitt arbete. Genom en kvalitativ datainsamling under sammanlagt åtta intervjuer med "heltidare" har deras arbetsmiljö kartlagts med fokus på arbetsmoment som de själva upplever som stressande eller påfrestande. LÄS MER

 5. 5. När personlig kompetens blir organisatorisk : kunskapsöverföring inom Uppsalas studentnationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Olivia Laurent; Christina Fredriksson; [2011]
  Nyckelord :organizational forgetting; kunskapsöverföring; studentnation; organisatorisk kunskap; tyst kunskap; explicit kunskap; kurator; organisatoriskt minne; personalomsättning;

  Sammanfattning : Att hantera kunskapen inom organisationer blir allt viktigare för att kunna förbättraorganisatoriska utvecklingsmöjligheter och den konkurrenskraft som följer av detta. Fören organisation med hög personalomsättning är således kunskapshanteringen av störstavikt. LÄS MER