Sökning: "Uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 33616 uppsatser innehållade ordet Uppsala.

 1. 1. Färgreglering av stadsmiljöer : Planerares möjlighet och skyldighet att reglera färgsättgningen för att skapa goda livsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Julia Vissberger; [2021]
  Nyckelord :fysisk; planering; färg; färgreglering; stadsbyggnad; plandokument; planerare;

  Sammanfattning : En av de mest väsentliga komponenterna vid gestaltning av stadsmiljöer är färgsättningen. Färgsättningen kan visa på samhörighet bland byggnaderna i ett bostadsområde men också särskilja en byggnad från mängden. Kanske är det lättare att förstå sig på färgsättningen genom en liknelse med en konstnär. LÄS MER

 2. 2. Vårdhundens effekt på barns ångest/oro och smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Mathisen; Mathilda Leth; [2021]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; children; pediatric care; anxiety; pain; Vårdhund; barn; barnsjukvård; ångest; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många barn är mötet med sjukvården en ny miljö som kan skapa ångest eller rädsla vilket kan bidra till en ökad smärta eller obehaglig upplevelse för barnen. Att enbart behandla smärta med analgetika är sällan tillräckligt varför olika distraktionsmetoder kan användas för att minimera dessa känslor. LÄS MER

 3. 3. Mot en elektrifierad framtid : En studie om attityden till elbilar i Las Vegas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Skarin; Viktor Brask; [2021]
  Nyckelord :attityd; beteende; generation; elbil; Las Vegas; Tricomponent Attitude Model; affektiv; kognitiv; konativ;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka faktorer som styr olika generationers attityd till elbilen i staden Las Vegas i USA och hur dessa attityder kan forma ett potentiellt köpbeteende. Generationerna som undersöktes var Gen X, Y och Z. LÄS MER

 4. 4. Artificiell intelligens som beslutsfattande medel vid ROT-arbeten : En kvalitativ intervjustudie för kartläggning av beslutfattningsprocessen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mostafa Ahmadi; Afram Chamoun; [2021]
  Nyckelord :Renovation projects; Decision-Making; Artificial Intelligence; Sustainability; Construction; ROT-projekt; Beslutfattningsprocessen; Artificiell intelligens; Hållbarhet; Byggteknik;

  Sammanfattning : The construction industry stands for a third of the total carbon dioxide emissions globally , this includes the building process as well as the usage of the buildings. This in combination with the need for renovating older buildings in Sweden can lead to additional stress on the environment. LÄS MER

 5. 5. Exploring properties and limitations of Graph Neural Networks (GNNs) in Software Verification

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Kexin Xu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study analyzes how applicable Graph Neural Networks (GNNs) can be used for learning the labels of Horn graphs that are generated from Constrained Horn Clauses (CHCs) using Eldarica. To answer this question, 121 mono-direction edge layer graphs and hyper-edge graphs are prepared to be trained and validated and tested, weights per 10 epochs and losses are collected and visualized in 6 scenarios. LÄS MER