Sökning: "Uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 25718 uppsatser innehållade ordet Uppsala.

 1. 1. Testning av informationsinfrastrukturer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Ashot Khalatyan; Ari Kemppi Latif; [2019]
  Nyckelord :Information infrastructure; e-infrastructure; testing; test environment; integration testing; Informationsinfrastrukturer; e-infrastruktur; testning; testmiljö; integrationstestning;

  Sammanfattning : Informationsinfrastrukturer (II) är ett ständigt evolverande system som binder samman flera olika informationssystem till en fungerande helhet. Vi har undersökt SSBTEK som är en II som binder samman olika myndigheters informationssystem. LÄS MER

 2. 2. Peace at the expense of traditional family values? : A descriptive frame analysis of the concept gender within the anti-gender campaign against the Colombian peace accord

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Tegneborg; [2019]
  Nyckelord :gender; peace agreement; peace resistance; gender resistance; plebiscite;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine and describe the framing of the concept gender within the Colombian anti-gender campaign against the peace accord between FARC-EP and the government of Colombia. By implementing a frame analysis of gender, this study examines how actors within the resistance movement framed the concept of gender, and how they linked it to the resistance of the peace accord. LÄS MER

 3. 3. Unintentionally Helping the Radical Right? : A Study on the Swedish Established Parties' Articulation on the Immigration Issue and the Electoral Support for the Swedish Radical Right.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Bernerstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years Sweden has witnessed an unprecedented electoral support for the radical right in domestic politics. Similar developments for radical right parties have in the last decades been observed around Western Europe, and scholars have tried to identify the reasons for this (arguably surprising) political trend. LÄS MER

 4. 4. Kyrkan på kyrkogården : Järfälla kyrkogårdsförvaltnings hemsida analyserad ur ett ecklesiologiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Gunnar Friberg; [2019]
  Nyckelord :kyrka; kyrkogård; kyrkogårdsförvaltning; ecklesiologi; tjänare; tjänsteteoretiskt perspektiv; församlingens grundläggande uppgift;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärarhandledningen som stöd för matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therése Ehn; Lisa Mossfeldt; [2019]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; lärarhandledningar; innehållsanalys; algebra;

  Sammanfattning : .... LÄS MER