Sökning: "Uppsalamodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Uppsalamodellen.

 1. 1. International entrepreneurship orientation within Swedish born global companies in the ear- and headphone industry

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johan Persson; [2020]
  Nyckelord :Internationalization; born globals; international entrepreneurship; international entrepreneurship orientation; ear-and headphone industry; SME-companies; Internationalisering; born globals; internationellt entreprenörskap; internationell entreprenörskapsorientering; hörlursbranschen; SME-företag;

  Sammanfattning : We have all read about the rapid development of today’s business landscape as well as the increase in globalization. Companies are forced to operate in new ways in order to stay competitive. At the same time, globalization has opened up new business opportunities for companies. LÄS MER

 2. 2. INTERNATIONALISERING AV SVENSKA SMÅ- OCH MEDELSTORA MJUKVARUFÖRETAG I KINA : Faktorer som påverkar internationaliseringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Aziz Hamidi; Emrullah Ucar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anledningen till varför företag vill internationalisera sig är många, det kan exempelvis vara av ekonomiska skäl eller att företaget behöver större marknad. Tidigare studier visar att i dagsläget sker internationaliseringsprocess i en snabbare takt jämfört med stegvis process som Uppsalamodellen beskriver. LÄS MER

 3. 3. Ett svenskt detaljhandelsföretags internationaliseringsstrategi : en studie om att internationalisera i en digitaliserad tid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Ovuk; Muna Yusuf; [2019]
  Nyckelord :Internationalisering; detaljvaruhandel; internet; e-varuhandel; marknad; kunskap;

  Sammanfattning : Forskning inom området internationalisering har kritiserats för att inte ta hänsyn till effekten av digitaliseringen. Syftet med studien var att se om befintlig forskning inom området internationalisering kunde förklara en nutida internationaliseringsstrategi för ett svenskt detaljhandelsföretag. LÄS MER

 4. 4. Hur utvecklas förtroende? : En studie om ett litet svenskt företags internationella relationer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Lindqvist; Torneklint Vendla; [2019]
  Nyckelord :Internationalisering; relationer; förtroende; småföretag; kommunikation;

  Sammanfattning : I dagens globala samhälle finns det stora möjligheter för företag att nå internationella marknader. Om företag väljer att expandera till dessa internationella marknader möts de av olika utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Företagsexpansion på världsmarknaden : En kvalitativ studie om hur Born Globals anskaffar kunskap inför internationaliseringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Forsén; Jesper Garpenhag; [2018]
  Nyckelord :Born Globals-företag; Internationaliseringsprocess; Kunskapsanskaffning; Kunskapskällor; Internationaliseringstempo;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare insikt om Born Globals-företags kunskapsanskaffning inför en snabb internationalisering. Studien avser även att undersöka hur internationaliseringen skiljer sig från tidigare modeller. LÄS MER