Sökning: "Uppsats handelsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 295 uppsatser innehållade orden Uppsats handelsrätt.

 1. 1. En rättsdogmatisk studie om arbetsmiljöansvar vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Rebecca Hylander; [2022]
  Nyckelord :Key words: remote work; employer; employee; working environment; working from home; legislation; labor law. Nyckelord: Hemarbete; distansarbete; arbete hemifrån; kollektivavtal; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket; arbetstagare; arbetsgivare; samverkan.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Working from home is usually seen as something new and modern but it has been a part of society for hundreds of years. The purpose of this essay is to investigate if the regulations regarding the working environment are affected when an employee is working from home compared to the regular workplace. LÄS MER

 2. 2. Att vara ”Verksam i betydande omfattning” - En utredning och analys av regelns innebörd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hadil Jamal Zayed Khattab; [2022]
  Nyckelord :Verksam i betydande omfattning; 3-12 reglerna; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; Kvalificerade andelar; Kvalitativ bedömning; Kvanitativ bedömning; huvud definition; subsidiera definition; Utvidgade definitionen; HFD 2012 ref. 67; HFD 2013 ref. 11 I ; HFD 2016 not. 23; HFD 2018 ref. 31; RÅ 1993 ref. 99; RÅ 1999 ref. 28; RÅ 2001 ref. 5; Rå 2002 ref. 21; RÅ 2004 ref. 61; RÅ 2004 not. 125; Rå 2004 not. 162; RÅ 2005 ref. 3; RÅ 2007 ref. 15; RÅ 2009 not. 68; RÅ 2010 ref. 11; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Props active to a significant extent can be found in Chapter 57, Section 4 of the Income Tax Act. The meaning of the term is not defined in the law, which is why preparatory work forms the basis of the legislation is of particular importance in the management as well as interpretation of the law. LÄS MER

 3. 3. Att fördela resultat i ett handelsbolag – En utredning huruvida friheten i den civilrättsliga regleringen ger frihet för vinstfördelning även i skatterätt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrea Toresson; [2022]
  Nyckelord :Handelsbolag; resultatfördelning; obehörig resultatfördelning; vinstfördelning handelsbolag; civilrättsliga reglering; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trading partnerships and limited partnerships are legal entities but not a taxable subject for income taxation. The main rule is that the profit of such a company is taxed on those who are partners in the company at the end of the financial year. LÄS MER

 4. 4. Tolkningsföreträdet och arbetsledningsrätten - En balansgång mellan parternas tillfälliga bestämmanderätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl Lundberg; [2022]
  Nyckelord :tolkningsföreträde; tvist; arbetsledningsrätt; arbetstagarorganisation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Disputes between employers and employee parties is a recurring phenomenon and which party´s opinion applies until the dispute is finally settled is of relevance and constitutes the purpose of this essay. The temporary authority of decision is known as preferential right of interpretation and this essay aims at clarifying its construction, sanctions, function and how it affects the employer´s management authority. LÄS MER

 5. 5. Anställningsskyddet vid sjukdom - Sammandrabbningen mellan arbetsgivarens uppsägningsrätt och arbetstagarens förstärkta anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :André Kelmendi Jansson; Björn Moberg; [2022]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; anställningsskydd; rehabilitering; intresseavvägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det talas ofta om att arbetstagare i Sverige har ett av de bästa skydden mot godtyckliga uppsägningar jämfört med resten av världen. När arbetsgivarens rehabiliteringsansvar infördes i början av 1990-talet medförde detta i sin tur flera nya skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagarnas ställning förstärktes ytterligare. LÄS MER