Sökning: "Uppsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 592 uppsatser innehållade ordet Uppsatser.

 1. 1. Vad hände med demokratin? - En kunskapsöversikt om demokrati och svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vilma Bolding; Kale Lidström; [2019]
  Nyckelord :demokrati; demokratiämne; makt; skola; svenska; svenskämne; värdegrund;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att undersöka på vilka sätt svenskämnet, enligt forskning, kan vara ett demokratiämne. Skolans, och mer specifikt svenskämnets, förhållande till det omgivande samhället och dess maktstrukturer hamnar därför i förgrunden för kunskapsöversikten. LÄS MER

 2. 2. Bilden av den amerikanska kvinnan : En studie av svenska reseskildringar från 1850-talet om Amerika och hur författare beskrivit kvinnorna i landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anthon Cederwall; [2019]
  Nyckelord :Culture meetings; Gender; Image; America USA ; Sweden; thought patterns; Kulturmöten; Genus; Bild; Amerika USA; Sverige; Tankemönster;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar en del av historien med ett nytt perspektiv. Den handlar om hur kvinnor i Amerika/USA skildras utifrån reseskildringar av Fredrika Bremer och Lovisa Mathilda Nettelbladt. LÄS MER

 3. 3. Framing Neverland : En kvantitativ innehållsanalys om gestaltningen av Leaving Neverland i svensk dagspress.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Loberg; Matilda Strömfors; Josephine Grödem; [2019]
  Nyckelord :Leaving Neverland; Michael Jackson; Framing Theory; Tonality; Tabloidization; Media logic; Leaving Neverland; Michael Jackson; Gestaltning; Tonalitet; Tabloidisering; Medielogik;

  Sammanfattning : Framing Neverland is a content analysis that examines how the documentary Leaving Neverland is portrayed in Swedish daily press between January 25 to May 20, 2019. It is through the questions “How does the framing of Leaving Neverland being perceived in Swedish daily press?” and “Does morning and evening presses differ in the framing?” the essay was designed. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens påverkan för elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eléni Zambas; Christine Lindgren; [2019]
  Nyckelord :högläsning; interaktion; F-3; läsförståelse; språkutveckling; textsamtal;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att genom en sammanställning av olika studier och artiklar få en inblick i vilka faktorer som gynnar elevers läsförståelse vid högläsning i årskurserna F-3. Vi har gjort en systematisk sökprocess i databaserna ERIC, SwePub och Uppsatser. LÄS MER

 5. 5. Att öka attraktiviteten i miljonprogramsområden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mohamed Ali Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Attraktivitet; miljonprogramsområden; socioekonomiskt tillbakasatta områden; samhällsbyggande; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : ABSTRACT Mohamed, M. 2019, Att öka attraktiviteten i miljonprogramsområden. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet Denna uppsats undersöker kommunernas sätt att arbeta när det gäller att öka attraktiviteten bland miljonprogramsområden. LÄS MER