Sökning: "Uppvärmd befuktare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Uppvärmd befuktare.

  1. 1. Aktiv befuktning vid mekaniskventilation : En integrerad litteraturstudie

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Karl-Johan Lindström; Anna Carling; [2017]
    Nyckelord :Humidification; Mechanical ventilation; Heated humidifier; Heat- and moisture exchanger; Integrated literature review; Befuktning; Mekanisk ventilation; Uppvärmd befuktare; Värme- och fuktväxlare; Integrerad litteraturstudie;

    Sammanfattning : Introduktion: Befuktning vid mekanisk ventilation är nödvändigt för att inte skador skall uppstå i luftvägarna. Luften kan befuktas aktivt eller passivt och då tekniken ständigt utvecklas kan tidigare riktlinjer för vilken metod som är bäst behöva revideras. LÄS MER