Sökning: "Uppvärmning"

Visar resultat 1 - 5 av 787 uppsatser innehållade ordet Uppvärmning.

 1. 1. Penetration Testinga Saia Unit : A Control System for Water, Ventilation, and Heating in Smart Buildings

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elvira Dzidic; Benjamin Jansson Mbonyimana; [2021]
  Nyckelord :Smart Buildings; IoT; Saia; Penetration Testing; Security; Smarta Byggnader; IoT; Saia; Penetrationstestning; Säkerhet;

  Sammanfattning : The concept of Smart Buildings and automated processes is a growing trend. Due to a rapidly growing market of buildings that relies on the Internet, improper security measures allow hackers to gain control over the whole system easily and cause devastating attacks. LÄS MER

 2. 2. Minskade energiförluster med avseende på tegelyttervägg : Metoder för att minska energikostnaderna för uppvärmning hos äldre hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ted Adbro; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många äldre hus byggdes tidigt på 1900-talet och används som permanent hem idag. Dessahus byggdes med ett dåligt isolerat klimatskal och med dålig isoleringsförmåga hos fönsterna.Alternativet att isolera klimatskalet med mineralull kom först på 50-talet. LÄS MER

 3. 3. Design of a Polygeneration system in Filipinas ETCR, Colombia

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Germán Ropero Pérez; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project has addressed the design of a cost-effective Polygeneration system that guarantees a continuous, equitable and environmentally friendly energy supply for the rural settlement of Filipinas ETCR, (in Spanish, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) Colombia, which is currently not achieved, due to a system that relies on the national electricity grid (with numerous outages) and on LPG (Liquefied Petroleum Gas) and wood to meet the thermal demand, mainly for cooking. For this purpose, in addition to the current energy supply situation, the energy demand according to type (electricity and heat) and sector (residential, commercial and agro-livestock) is characterized. LÄS MER

 4. 4. 2D & 3D phase retrieval for propagation-based X-ray phase-contrast tomography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Philip Stjärneblad; [2021]
  Nyckelord :Propagation-based X-ray phase-contrast tomography; PB-PCT; Propagation-based X-ray phase-contrast Imaging; PB-PCI; 2d phase retrieval; 3d phase retrieval; TIE; sinogram consistency; reconstruction artefacts; Science General;

  Sammanfattning : Propagation-based X-ray phase-contrast tomography is a 3d imaging technique that utilizes two-dimensional projections from different angular views $\theta =[0,\pi]$ to reconstruct the 3D object information. The phase-contrast allows for higher feature contrast than conventional transmission tomography, as the phase interference gives rise to a sharp edge contrast. LÄS MER

 5. 5. Fuktbetingade rörelser i tak : Veckbildning i tätskikt på tak av trä

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexander Persson; Hugo Vikdahl; [2021]
  Nyckelord :moisture; wood; roof; roof decking; roofing membrane; bitumen; folds; creases; drying; dampening; moisture movements; moisture ratio; tongued and grooved board; roof plywood; plywood; fukt; trä; tak; underlagstak; tätskikt; tätskiktsmatta; bitumen; veck; veckbildning; uttorkning; uppfuktning; fuktrörelser; fuktkvot; råspont; råspontlucka; takplywood; plywood;

  Sammanfattning : Veckbildning i bitumenbaserade tätskiktmattor är ett problem som är känt i branschen. Problemet uppstår oftast på underlagstak av trä som är byggda under årets fuktigaste period, oktober-november, och vecken börjar då att bildas i slutet av våren i takt med den ökande solinstrålningen. LÄS MER