Sökning: "Ur Rahman"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Ur Rahman.

 1. 1. Teknisk Tillgänglighet : En insyn på dess tillämpning inom tillverkningsindustrinTechnical

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Aidin Baghestani; Fahim Rahman; [2021]
  Nyckelord :Availability; Serial availability; parallel availability; MTBF; MTTR; Reliability; Production maintenance; Predictive maintenance; Corrective maintenance; Tillgänglighet; Seriell tillgänglighet; Parallell tillgänglighet; MTBF; MTTR; Driftsäkerhet; Underhållsmässighet; Underhållssäkerhet; Funktionssäkerhet; Produktionsunderhåll; Förebyggande underhåll; Avhjälpande underhåll;

  Sammanfattning : Inom tillverkningsindustrin präglas ständig utveckling och förbättringsarbete, speciellt när det kommer till produktionsavdelningen, som är hjärtat för verksamheten. Det är här produkterna vi konsumenter drömmer om visualiseras, definieras och förbereds för att komma till liv. LÄS MER

 2. 2. E-hälsa som stöd till egenvård vid typ-2 diabetes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Björn Danemo; Sabiha Rahman; [2021]
  Nyckelord :patient experience; self-care; type 2 diabetes; e-health;

  Sammanfattning : Typ 2-diabetes är en folkhälsosjukdom som ökar drastiskt på både en nationell och global nivå. Behandlingen av typ-2 diabetes utgår till stor del utifrån att patienten genomför en god egenvård. För att stötta patienter i sin egenvård har användandet av E-hälsa ökat i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Hur ska våldsbejakande extremism bemötas? : En kvalitativ studie om radikalisering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Dilan Rahman; [2020]
  Nyckelord :Radikalisering; Salafister; Radikal islam; Våldsbejakande extremism; Fundamentalister;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse om vilka förklaringar till radikalisering, syn på radikaliseringens följder och möjligheter att motverka radikalisering ges av svenska myndigheter/forskare men även de enskilda individer som intervjuats i det svenska samhället. Studien syftar därmed även till att granska vilka skillnader och synsätt som finns mellan de båda grupperna på individ-  och samhällsnivå. LÄS MER

 4. 4. Post Elastic Behaviour and Moment Redistribution in a Double Span LTP200 Steel Trapezoidal Sheet

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Attiq Ur Rahman Dogar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Parenteral nutrition i hemmet : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amina Rahman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER