Sökning: "Ur föräldraperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Ur föräldraperspektiv.

 1. 1. Språkstörning- ur ett föräldraperspektiv : Föräldrarnas upplevelser av hur diagnosen påverkar livet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Solnevik; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; språkstörning; dyspraxi; relationellt perspektiv; bemötande; föräldrarollen;

  Sammanfattning : Läroplanen genomsyras av The big five, de fem förmågorna (Skolverket, 2011). Analysförmågan innebär att eleven ska beskriva orsaker, konsekvenser och lösningar. Den kommunikativa förmågan ställer krav på att samtala, diskutera och motivera och den metakognitiva förmågan innebär att tolka, värdera och reflektera. LÄS MER

 2. 2. ADHD ur ett föräldraperspektiv : Hur påverkar ett barns ADHD barnets föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johan Badenfelt; [2019]
  Nyckelord :Family Parents ADHD diagnosis Family support Care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to find out how parents are affected by the child’s Attention Deficit Disorder (ADHD). In order to investigate, interviews have been conducted with parents with one or more child diagnosed with ADHD to find out about their general well-being as well as if they are receiving the proper support. LÄS MER

 3. 3. Elevers sociala förutsättningar i relation till skolprestationer inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Andersson; Julia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :education; mathematics; mathematics achievement; parental involvment; primary school; socioeconomic status;

  Sammanfattning : Tanken med denna kunskapsöversikt var att undersöka eventuella samband mellan elevers sociala förutsättningar och skolprestationer inom matematik. Forskning menar att föräldrars socioekonomiska status är en stark och konsekvent förutsägelse för elevers skolprestation (Wiederkehr et al., 2015). LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar : En intervjustudie ur ett föräldraperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Gabrielsson; Ida Larsson; [2019]
  Nyckelord :föräldraperspektiv; barn i ambulans; familjecentrerad vård; delaktighet; prehospital; ambulanssjuksköterska;

  Sammanfattning : Att vårda sjuka barn är en utmaning för ambulanssjuksköterskan, det är ofta förknippat med oro och ångest på grund av de höga krav som ställs. Forskning har visat att föräldrarnas upplevelse av situationen har påverkan på hur barnet mår, vilket belyser vikten av att omhänderta både barn och föräldrar för att inge trygghet. LÄS MER

 5. 5. Jag är alltid rädd för den dag mitt barn slutar kämpa mot cancern- En litteraturöversikt ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Nancy Andersson; Van Boi Par Thang Nget; [2019]
  Nyckelord :Barncancer; erfarenhet; föräldrar; KASAM; känslor och relation.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER