Sökning: "Ur föräldraperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden Ur föräldraperspektiv.

 1. 1. Vårdnadshavares upplevelser av mötet med pedagoger : hämtning på förskolan ur ett relationellt perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Johanna Gustafsson; Miranda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; föräldraperspektiv; hämtning; kommunikation; relationellt perspektiv; samverkan; samvaro;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en insikt i hur vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger när de hämtar sina barn på förskolan och om de får den information de efterfrågar. Studiens teoretiska ansats har hämtas i från Jonas Aspelins studier om det relationella perspektivet, där sam-verkan, sam-varo och kommunikation är väsentliga delar. LÄS MER

 2. 2. Tiden inför inskolning i förskolan : förstagångsföräldrars uppfattningar inför inskolning i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Agneta Nilsson; Linda Wehner; [2020]
  Nyckelord :Fenomenografisk ansats; förskola; inskolningsmetoder; förstagångsföräldrar; uppfattningar; anknytning; relationer;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om tiden inför inskolningen i förskolan. Syftet med studien är att ur ett föräldraperspektiv synliggöra vilka uppfattningar och förväntningar förstagångsföräldrar har kring information och förberedelser inför inskolningen i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Språkstörning- ur ett föräldraperspektiv : Föräldrarnas upplevelser av hur diagnosen påverkar livet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Solnevik; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; språkstörning; dyspraxi; relationellt perspektiv; bemötande; föräldrarollen;

  Sammanfattning : Läroplanen genomsyras av The big five, de fem förmågorna (Skolverket, 2011). Analysförmågan innebär att eleven ska beskriva orsaker, konsekvenser och lösningar. Den kommunikativa förmågan ställer krav på att samtala, diskutera och motivera och den metakognitiva förmågan innebär att tolka, värdera och reflektera. LÄS MER

 4. 4. ADHD ur ett föräldraperspektiv : Hur påverkar ett barns ADHD barnets föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johan Badenfelt; [2019]
  Nyckelord :Family Parents ADHD diagnosis Family support Care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to find out how parents are affected by the child’s Attention Deficit Disorder (ADHD). In order to investigate, interviews have been conducted with parents with one or more child diagnosed with ADHD to find out about their general well-being as well as if they are receiving the proper support. LÄS MER

 5. 5. Uppfattning och erfarenheter av att vårda barn hud mot hud : - en intervjustudie med personal från neonatalavdelning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marie Alvers; [2019]
  Nyckelord :Care staff; Health; Kangaroo Mother Care; Premature; Qualitative method; Hälsa; Kangaroo Mother Care; Prematur; Kvalitativ vetenskaplig metod; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Sammanfattning För att ge förutsättningar till optimal tillväxt och utveckling vårdas idag, tillsammans med andra behandlingar, prematura barnen på neonatalavdelningar hud mot hud. Vård hud mot hud av det prematura barnet sker oftast på mammas eller pappas bröst och forskning visar att detta är en gynnsam miljö för barnets utveckling och hälsa. LÄS MER