Sökning: "Ur och skur"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden Ur och skur.

 1. 1. Working with Students with Special Needs in Forest Pedagogy : Pedagogues’ Practices in i Ur och Skur preschools in Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Ramóna Nádasdy; [2018]
  Nyckelord :outdoor education; outdoor learning; forest pedagogy; preschool; early childhood education and care; special needs; inclusion; disability; i Ur och Skur;

  Sammanfattning : The aim of the study is to gain insight into Swedish preschool pedagogues’ conceptualization who work with a special outdoor learning concept, of including children with special needs within their groups. Sweden is a country which is famous for its “education for all” policy, however there is a little to know about the presence of children with special needs in the preschool setting. LÄS MER

 2. 2. Naturens lärande rum - En utomhusförskola i Hammarbyhöjden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Emelie Allisander; [2018]
  Nyckelord :outdoor; preschool; Hammarbyhöjden Björkhagen; nature; play; I Ur och Skur; densifying; suburb; wood;

  Sammanfattning : Taket är trädkronans grenar som sträcker sig mot ljuset vilket också ackompanjeras av lövverket på våren eller snön på vintern. Jorden, rötterna, löven och bergsknallen är golvet. LÄS MER

 3. 3. Electrons from heavy- flavor semileptonic decays in proton-proton collisions at √s=13 TeV measured with the ALICE detector at the LHC

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Partikelfysik

  Författare :Madeleine Petersson Sjögren; [2018]
  Nyckelord :LHC ALICE Heavy-ion physics particle physics heavy-flavor; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Heavy-flavor hadrons, containing charm and bottom quarks, serve as a tool available for the characterization of the hot and dense strongly interacting Quark Gluon Plasma state of matter, produced in heavy-ion collisions. As a benchmark for heavy-ion collision measurements, proton-proton collisions are also studied. LÄS MER

 4. 4. Varför I Ur och Skur? : En studie om vad som ligger till grund för vårdnadshavarnas val av I Ur och Skur förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Dalia Masiulé; [2018]
  Nyckelord :I Ur och Skur; Friluftsfrämjandet; vårdnadshavare; utomhuspedagogik; förskola;

  Sammanfattning : AbstraktWhy outdoor preschool?A study of the guardians´ reasons for choosing outdoor preschool for their children.Syftet med arbetet är att, utifrån en studie om vad som ligger till grund för vårdnadshavarens val av I Ur och Skur-förskola, bidra med kunskaper som kan leda till förbättrat samarbete mellan förskolan och vårdnadshavarna, och i allmänhet leda till förbättringar inom verksamheten. LÄS MER

 5. 5. I Ur och Skur förskolors utomhusmiljöer : En kvalitativ studie om miljöns påverkan på det pedagogiska arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Källmalm; [2018]
  Nyckelord :Utomhusmiljö; Förskola; Använda utomhusmiljö; Utomhusutbildning; Utomhus; Utomhusaktiviteter; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra I Ur och Skur förskolor, genom att titta på vilka likheter och skillnader det finns i utomhusmiljön och vad personal väljer att använda i den. Den metod som användes var strukturerade observationer där ett observationsschema användes som stöd. LÄS MER