Sökning: "Urban Sprawl"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Urban Sprawl.

 1. 1. At home in the urban growth

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Boel Andersson; Fredrika Ek Linde; [2022]
  Nyckelord :Guniea-Bissau; Bissau; Housing;

  Sammanfattning : Our project aims to investigate a housing typology that could meet the challenges of the urban sprawl in Bissau, and at the same time meet the needs of the residents.  Through a study trip together with KTH studio Adrift: In Situ, we made on-site investigations and mapping in Bissau. LÄS MER

 2. 2. Assessment of Ground Vibration for Early-Stage Design

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Fadi Rafea Jameel Jameel; Patrick Francesco Joseph; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ground borne vibrations in urban areas can be caused by human activities such as railwayand road traffic, construction works and industrial manufacturing. These vibrations can playa significant role in human comfort and the disruption of vibration sensitive equipment inbuildings. LÄS MER

 3. 3. Analys angående användning av Environmental Impact Assessments i kommunal detaljplanering för att motverka effekterna av Urban Sprawl

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Adam Jonsson; Jesper Örngren; [2022]
  Nyckelord :Detail planning; EIA; Environment; Municipal; Urban development; Urban Sprawl; Small-scale development; Zoning;

  Sammanfattning : Large-scale developments undergo a process known as Environmental ImpactAssessment (EIA) in order to assess the environmental effects that the constructionmight incur, carried out by the municipal office. Only projects of a large area coverage such as highways and railroads are covered by this procedure. LÄS MER

 4. 4. Kommunernas planering och arbete med översvämningsrisker i lågstråk vid befintlig bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Mohamed Ahmed; Nasteho Hassan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Existing buildings; Climate change; Non-technical solutions; Low-lying areas; Municipalities; Technical solutions; Sustainable stormwater management; Water and Wastewater departments tax.; Befintlig bebyggelse; Dagvatten; Dagvattenutredning; Dagvattentaxa; Hållbar dagvattenhantering; Icke tekniska lösningar; Klimatförändring; Kommuner; Lågstråk; Tekniska lösningar.;

  Sammanfattning : Introduktion: Många städer i Sverige har fler lågpunkter i sin terräng och är drabbadevid kraftigt regn. Förtätning i städerna förvärrar ofta problemet ytterligare då mängdenhårdgjorda ytor utökas samtidigt som tillgänglig mark för dagvattenhantering minskar. LÄS MER

 5. 5. Växtval för att motverka värmeöeffekten : kan träden i Malmö användas för att minska värmebildning i staden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anton Wallenstad; [2022]
  Nyckelord :värmeöeffekten; urbanisering; klimatförändringar; ; vegetation; träd; skugga; transpiration;

  Sammanfattning : Klimatförändringar har förekommit genom alla tider, men de som ägt rum de senaste decennierna och förväntas fortsätta i samma riktning i framtiden är mer extrema än alla skådade de senaste århundradena. Med klimatförändringarna förväntas medeltemperaturerna öka och med dem ökar även risken för extrema väderfenomen som torka och värmeböljor. LÄS MER