Sökning: "Urban Andreas"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Urban Andreas.

 1. 1. Den multifunktionella byggnadens roll i ett socialt hållbart kvarter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Andreas Olsson; Kajsa Spetz; [2020]
  Nyckelord :social sustainability; multifunctional; mixed use; maslow s hierarchy of needs; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås; social hållbarhet; multifunktionell; mixed use; maslows behovstrappa; icon; arenastaden; spektrum; nya hovås;

  Sammanfattning : Denna studie handlar primärt om social hållbarhet som är ett stort och omfattande begrepp. I dagens stadsplanering används begreppet i ett bredare perspektiv. Studien har som syfte att fokusera mer ingripande på social hållbarhet för enskilda multifunktionella byggnader, genom att samla in kunskap om ämnet och belysa innebörden. LÄS MER

 2. 2. Mobility-as-a-Service (MaaS) from a Transport Operator’s Perspective : Opportunities and challenges

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Magnus Sellstedt; Andreas Sjöling; [2019]
  Nyckelord :Integrated mobility services; Mobility as a service; MaaS; transportation operators; business models; networked business models.; Integrerade mobilitetstjänster; Mobilitet som tjänst; MaaS; transportoperatörer; affärsmodell; nätverksbaserad affärsmodell.;

  Sammanfattning : Congestion and pollution are challenges that have started to build pressure on urban cities to introduce more environmental-friendly transportation alternatives. One transport solution that has gained attention in the light of digitalization is a concept called mobility as a service (MaaS) that has the potential to change how people travel today. LÄS MER

 3. 3. Totalfosforhalten i Bällstaån

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Andreas Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Bällstaån; total phosphorus; stormwater; Bällstaån; totalfosfor; dagvatten;

  Sammanfattning : De höga halterna av totalfosfor i Bällstaån strider mot de mål och normer som är uppsatta av regeringen. Senast 2027 måste Bällstaåns totalfosforhalt minska kraftigt, från nuvarande otillfredsställande nivå (91 μg/L) till minimumnivån god ekologisk status (40 μg/L). LÄS MER

 4. 4. Kollektivtrafik vid nyexploatering - En fallstudie av Brunnshög

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Andreas Skantze; [2019]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; Nyexploatering; Brunnshög; Lunds Kommun; Transit Oriented Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I samband med att befolkningen ökar i Sverige ställs det höga krav på ett välfungerande transportsystem. För ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver kollektivtrafik få större utrymme redan i översiktsplaner och detaljplaner. Kollektivtrafik behöver bli den nya planeringsnormen. LÄS MER

 5. 5. Trends, structures and patterns of inequality and growth in Swedish regions: An analysis of the spatio-temporal patterns in the development of inequality and income in Sweden 1990–2016

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Andreas Erlström; [2019]
  Nyckelord :Uneven development; Income inequality; Agglomeration economies; Structural growth theory; Path-dependency; Sweden; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis analyses the spatio-temporal patterns of inequality and income growth in Sweden during the time-period 1990–2016. It aims at answering the question of whether there has been increasing inequalities, if so where and why. LÄS MER