Sökning: "Urban Andreas"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Urban Andreas.

 1. 1. Kollektivtrafik vid nyexploatering - En fallstudie av Brunnshög

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Andreas Skantze; [2019]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; Nyexploatering; Brunnshög; Lunds Kommun; Transit Oriented Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I samband med att befolkningen ökar i Sverige ställs det höga krav på ett välfungerande transportsystem. För ett långsiktigt hållbart transportsystem behöver kollektivtrafik få större utrymme redan i översiktsplaner och detaljplaner. Kollektivtrafik behöver bli den nya planeringsnormen. LÄS MER

 2. 2. Micro terminals - a sustainable solution to urban logistics?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Ruus; Henrik Andersson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Urban Logistics; Consolidation; Sustainability; Micro terminals;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Virtual Reality inom bygg- och fastighetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Andreas Carlson; Jesper Wallentheim; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality virtuell verklighet ; Visualisering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Virtual Reality in the construction business is a relatively new topic. Companies and urban construction offices started evaluating this technique just a few years ago and now a part of them uses it on a daily basis. This paper investigates: The degree of implementation on the market today. LÄS MER

 4. 4. Massive stress or sustainable entertainment – Perceived sensory dimensions to combat stress and to enhance the sustainable city. A case study of Massive Entertainment.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Andreas Johansson; [2018]
  Nyckelord :Perceived sensory dimensions; stress; green roof; nature content; Massive Entertainment; sustainable urban development; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : More and more people around the world are feeling stressed, and the consequences have become a global burden. At the same time, cities are growing both spatially and from within, creating competition for land which sometimes comes at the cost to our access to nature. LÄS MER

 5. 5. Planning for Construction Logistics An evaluation and development of a construction logistics plan at Serneke

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :OSKAR ANDERSSON; Andreas Nilsson; [2018]
  Nyckelord :construction logistics; consolidation centre; dense cities; construction delivery systems; Just in Time; material handling; logistics planning;

  Sammanfattning : The construction industry in Sweden has a turnover of 639 billion SEK, which corresponds toan increase of 71 % over the last decade. Moreover, Sweden is the fastest urbanising country inall of Europe. Increasing construction within dense cities results in complex processes. LÄS MER