Sökning: "Urban Boken"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Urban Boken.

 1. 1. The AR in Architecture

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Dieu An Vu; [2019]
  Nyckelord :Alternativereality; AR; VR; MR; Architecture; visualization; Alternative Reality; Augmented Reality; Virtual Reality; Mixed Reality; Architectural visualization; users; citizens; application proposal; AR application; non-professional users; urban exploration;

  Sammanfattning : En vanlig metod inom arkitektonisk visualisering idag är produktion av stillbilder som skapas med 3D-modelleringsprogram. Med sådan avancerad teknik blir det enkelt och effektivt att styra och manipulera vad som visas på stillbilderna, vilket ökar säljbarheten av arkitektoniska projekt. LÄS MER

 2. 2. Att odla fram ny teknik : Web of Things och tillsammansodling i friska vindar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Holgersson Torbjörn; Svärd Tommi; [2018]
  Nyckelord :Web of Things; Community gardening; Things; Entity; Culture; Web of Things; Tillsammansodling; Ting; Entitet; Kultur;

  Sammanfattning : Abstrakt   Nyckelord: Web of Things, Tillsammansodling, Ting, Entitet, Kultur   I undersökningen går vi igenom hur ting kan existera inom olika plan av vårt medvetande och även hur teknologin inom Web of Things (WoT*) kan agera som en entitet inom ett fenomen såsom tillsammansodling. De metoder som valts för att undersöka fenomenet är Brainstorm, Att flytta gränser och De sex tänkarmössorna. LÄS MER

 3. 3. "Vi bygger en stad": En studie om kulturella föreställningar i stadsplaneringen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Vladimir Okhnich; [2018]
  Nyckelord :trygghet; ordning; offentligt rum; barnkonsekvensanalyser; sociala konsekvensanalyser; socialt värdeskapande analyser; BKA; SKA; SVA; MACA; Social Sciences; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I den här kulturanalytiska studien undersöker jag de kulturella normer och värderingar som ligger till grund för hur Stockholms stad bedriver stadsplanering. Mitt fokus är på de personer som gör stadsplaneringen, de så kallade stadsplanerarna. LÄS MER

 4. 4. Centrumutveckling i en småstad : Förbättrad social hållbarhet i Smedjebacken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Jacob Blomkvist; [2017]
  Nyckelord :Social sustainability; Case study; Observation Method; Lynch analysis; Jan Gehl; Social hållbarhet; Fallstudie; Observationsmetod; Lynch-analys; Jan Gehl;

  Sammanfattning : Many small municipalities, in contrast to larger centers, struggle to offer natural social venues in their neighborhoods. As people choose larger cities for social gatherings, smaller city centers becoming depopulated and in turn they lose their necessary demand to sustain social meeting places. LÄS MER

 5. 5. Den ängslika perennplanteringen i Skärholmens perennpark : en studie utifrån ett skötselperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Nee; [2017]
  Nyckelord :blandad naturlik plantering; perenn äng; Piet Oudolf; skötsel; stiliserad äng;

  Sammanfattning : Denna uppsats redovisar en studie av en av Piet Oudolfs ängslika perennplanteringar i Sverige; hur den har utvecklats över tid, vilken skötsel den behöver samt hur växtval och växtkomposition har påverkat vilka skötselmoment som behöver utföras. Studien baserades främst på en intervju med trädgårdsmästaren Henning Hilborn, som har varit huvudansvarig för skötseln av parken alltsedan den anlades år 2011. LÄS MER