Sökning: "Urban Freight"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Urban Freight.

 1. 1. The Opportunities for Off-peak hour deliveries in Gothenburg - A case study addressing the stakeholder interactions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Shendi Kotlji; [2019-08-22]
  Nyckelord :Off-peak hour deliveries; sustainable transprts; ; urban freight traffic; city logistics;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Citylogistik : Godsflöden till och godshantering i ett köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Neman; Siyabend Öz; [2019]
  Nyckelord :City logistics; freight transport; freight handling; actors; sustainability; Citylogistik; godstransporter; godshantering; aktörer; hållbarhet;

  Sammanfattning : Citylogistik är ett komplext fenomen som innefattar alla resor till, ut ur och inom ett utvalt stadsområde med vägfordon vars uppgift är hämtning eller leverans av varor. Städerna är en stor drivkraft till ett enskilt lands ekonomi och då godstransporter är fundamentala för vår befintliga livsstil är det viktigare än någonsin att godsflödet i städer fungerar för att öka tillgängligheten av produkter och material. LÄS MER

 3. 3. Managing freight transport as a city : Decreasing climate change impact and reaching sustainable mobility

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Författare :Linnéa Lundström; [2019]
  Nyckelord :Freight transport; freight transport management; climate change; sustainable mobility paradigm; city; municipality; local level; Gothenburg; Copenhagen; Turku; Godstransport; godshantering; klimatpåverkan; hållbara mobilitetsparadigmet; stad; kommun; lokal nivå; Göteborg; Köpenhamn; Åbo;

  Sammanfattning : Climate change impose a major challenge to the world. About 23% of the world’s energy-related CO2 emissions derive from transportation. Urban freight transport has been increasing because of a growing demand for goods. Cities need to manage freight transportation to decrease its climate change impact. LÄS MER

 4. 4. CYKELLOGISTIK: EN INNOVATION FÖR MER HÅLLBARA URBANA GODSTRANSPORTER. EN STUDIE OM CYKELLOGISTIKEN I MALMÖ

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kristine Söderström; Dina Samir Ismail; [2019]
  Nyckelord :citylogistik; cykellogistik; lastcyklar; last mile leveranser; urbana godstransporter;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker cykellogistiken och hur fenomenet kan bidra till en mer hållbar citylogistik. Undersökningen sker genom att dels utforska hur cykellogistiken presenteras som en hållbar lösning inom den tidigare forskningen samt genom att studera hur kommunen samt transport- och logistikföretagen i Malmö förhåller sig till fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Cargo Cycles in Urban Freight Transport : Obstacles and facilitating factors for utilising cargo cycles in urban freight transport in Stockholm, Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jan Lasovský; [2019]
  Nyckelord :cargo cycle; cargo bike; sustainable urban freight transport; last-mile logistics; space-efficient logistics; Stockholm; path dependence;

  Sammanfattning : Cargo cycles can play a considerable role in mitigating the negative impacts of urban freight transport while still ensure that the material needs of the city are fulfilled. Their small size, lower operating costs, smaller carbon footprint, lack of tailpipe emissions, and manoeuvrability in congested areas are considerable advantages over traditional urban freight vehicles. LÄS MER