Sökning: "Urban Governance"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden Urban Governance.

 1. 1. Socialt blandat boende i Frihamnen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
  Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

 2. 2. Putting people back into the economy: Urban restructuring and emerging alternatives in time of crisis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Madeleine Wahlund; [2019]
  Nyckelord :Social and solidarity economy; social innovation; social entrepreneurship; Barcelona; urban governance; social justice; Social Sciences;

  Sammanfattning : In many cities around the world, the financial crisis 2007 served as an opportunity both for grassroots movements and governments to rethink existing models of urban development. Some authors have pointed out that the crisis served to elevate discourses for progressive post-neoliberal urban transformations. LÄS MER

 3. 3. Energy-water nexus in Mexico: A network-based approach of polycentric governance.

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Ricardo Gómez Zamudio; [2019]
  Nyckelord :Energy-water nexus; polycentric governance; social network analyis; sustainability science; Mexico; Social Sciences;

  Sammanfattning : By 2050, sixty percent of human population worldwide is going to live in cities. This will increase natural resource consumption to provide products and services in cities. Additionally, current policy making is done through a silo thinking mindset where unintended consequences can undermine natural resources availability. LÄS MER

 4. 4. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER

 5. 5. Social Change of an Indigenous Community: A case study of the community-based cooperative "Millennial Women" in Oaxaca, Mexico

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Gripenberg; [2019]
  Nyckelord :community-based cooperative; indigenous identity; subsistence; social relations; solidarity economy; pulque production; Mexico; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mexico has a large share of indigenous people that are living in disproportionally high poverty levels. As a result, rural communities are facing deprivation of indigenous peoples in search of work in urban areas. LÄS MER