Sökning: "Urban Gran"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Urban Gran.

 1. 1. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backlund; Evelina Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :community garden; social cohesion; informal settlements; urban agriculture; streetscapes; streetscape design; Buenos Aires;

  Sammanfattning : Urbanisation causes challenges related to environmental issues and social conflicts (Sijmons 2010; Elmqvist et al. 2018). On a local level, in the informal settlements of Hurlingham in Greater Buenos Aires, it is expressed through unequal distribution of urban land, severe floodings and segregation (Janches 2020a; van de Berg 2018). LÄS MER

 2. 2. Kan våra jordar rädda klimatet?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :My Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Soil organic carbon; carbon sequestration; carbon storage; temperate; land use; agricultural land; pasture land; forest; urban park and Lund; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Reducing greenhouse gas emissions from land use, and increasing carbon storage in soils, is an important climate mitigation strategy. I conducted a literature study based on 174 articles to investigate the potential of temperate forest-, agricultural- and pasture land and urban parks to store carbon in soils; identified measures that could increase their storage potential by increasing the rate of sequestration of atmospheric carbon or slow the rate of carbon loss from soils and vegetation; and used these results to estimate potential carbon uptake by the Municipality of Lund, Sweden to 2030. LÄS MER

 3. 3. Reconquer Reconquista & the space of opportunities

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Axelblom; Sophie Wiström; [2019]
  Nyckelord :narrative; reconquista; new urban agenda; landscape;

  Sammanfattning : This study explores the narratives of the Reconquista’s river basin in the greater Buenos Aires Metropolitan Area, in particular the Morón River - the main polluter. The aim is to explore how to design counteractive narratives in regards to the current development. LÄS MER

 4. 4. Kan träd i urban miljö vara lönsamma ur ett virkesperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktor Persson; [2018]
  Nyckelord :urban forestry; skötsel; stadsskog; stadsnära skog; tätortsnära skog; virkeskvalité;

  Sammanfattning : I detta arbete har undersökts om stadens träd kan göras till en mindre kostnad för den kommunala förvaltningen, genom skötsel som ökar virkesintäkterna. Genom att öka andelen stadsträd som skapar netto intäkter skulle kommunerna lättare kunna motivera en ökad mängd träd och skog i stadsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Towards transport futures using mobile data analytics : Stakeholder identification in the city of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aurora Garrido Fernández; [2018]
  Nyckelord :Stakeholder analysis; stakeholders’ relationships; mobile data; actor network; data-driven market; clusters; urban mobility; integrated transport; MaaS;

  Sammanfattning : The use of big data in urban transport planning is unstoppably gaining momentum and with the help of strategic business partnerships and technological advancements (e.g. LÄS MER