Sökning: "Urban Logistics"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Urban Logistics.

 1. 1. Citylogistik : Godsflöden till och godshantering i ett köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emma Neman; Siyabend Öz; [2019]
  Nyckelord :City logistics; freight transport; freight handling; actors; sustainability; Citylogistik; godstransporter; godshantering; aktörer; hållbarhet;

  Sammanfattning : Citylogistik är ett komplext fenomen som innefattar alla resor till, ut ur och inom ett utvalt stadsområde med vägfordon vars uppgift är hämtning eller leverans av varor. Städerna är en stor drivkraft till ett enskilt lands ekonomi och då godstransporter är fundamentala för vår befintliga livsstil är det viktigare än någonsin att godsflödet i städer fungerar för att öka tillgängligheten av produkter och material. LÄS MER

 2. 2. Hållbar citylogistik : En fallstudie över hur flödet av godstransporter i Skövdes stadskärna kan förbättras utifrån ett intressent- och hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Ryberg; Johanna Skogum; [2019]
  Nyckelord :City logistics; Sustainability; Urban freight transport; Stakeholders; Urban centre; Citylogistik; Hållbarhet; Godstransporter i stad; Intressenter; Stadskärna;

  Sammanfattning : För att skapa levande stadskärnor där människor trivs och vill vistas, behöver godstransporter förse stadskärnornas verksamheter med varor. Dessa urbana godstransporter leder dock till ett flertal negativa effekter för både lönsamheten, människan och planeten. LÄS MER

 3. 3. Micro terminals - a sustainable solution to urban logistics?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Ruus; Henrik Andersson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Urban Logistics; Consolidation; Sustainability; Micro terminals;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. Shaping the Future of Mobility in Gothenburg: The Implementation of a Cycle Taxi Service A case study in collaboration with Addvelo and The Space – First to Know

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jonathan Ahlqvist; Mariëlle Westland; [2018-07-02]
  Nyckelord :Urban Transportation; Sustainability; Travel Patterns; Cycle Infrastructure; Product Implementation;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 5. 5. Logistik för byggarbetsplatser i tätbebyggda stadsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Mattias Svensson; Michal Pasternak; [2018]
  Nyckelord :Construction site plan; Workplace logistics; Just in time; Lean construction; Delivery planning; Logistic; Joint distribution; Supply chain management; Citylogistics.; APD-plan; Arbetsplatslogistik; Just in time; Lean construction; Leveransplanering; Logistik; Samlastning; Supply chain management; Trånga byggarbetsplatser;

  Sammanfattning : Purpose: Continously growing cities and increasing population sets new demands inthe building industry. Contractors are facing new challenges regarding constructionsite-logistics in densely populated areas where the use of large transports is limited. LÄS MER