Sökning: "Urban ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade orden Urban ekonomi.

 1. 1. Faktorer för en hållbar urban utveckling vid utformning av ett bostadsområde ämnat för studenter och unga vuxna : Ett konceptförslag för Yttervikens industriområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Linnea Johansson; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Urbanization; Housing for young adults; Ytterviken; Circular economy; Hållbar utveckling; Urbanisering; Boende för unga; Ytterviken; Cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : I majoriteten av Sveriges kommuner finns ett underskott av bostäder. De som främst berörs av bostadsbristen är de som är nya på bostadsmarknaden, där en stor andel utgörs av studenter och unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. Utredning av jordningskonstruktioner och kontrollmetoder i Trollhättan Energis elnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Zaineb Farooqi; [2022]
  Nyckelord :Elnät; utbyggnad kabelnät;

  Sammanfattning : Historiskt har Trollhättan Energis elnät bestått av ett klassiskt tätortsnät och landsbygdsnät. Detta har utvecklats och dessa nät har allt mer kopplats ihop. LÄS MER

 3. 3. Space-Time Autonomy by Proximity - A Qualitative Study of Girls´ Accessibility by Proximity in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Julia Wilzén; [2021-11-03]
  Nyckelord :Proximity; Girls; Gender; Constraints; Accessibility; Mobility Patterns;

  Sammanfattning : The urban city is a melting pot of different people, groups of people, experiences, desires, and strivings organized within a shared space and connected through a variety of networks. In this shared urban space, it is important to create equal accessibility to places, services, and activities essential for people's everyday life. LÄS MER

 4. 4. Får göteborgarna inreda sitt eget vardagsrum? Medborgardialog - Heden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :David Hesslegård; Erika Löfquist; [2021-10-20]
  Nyckelord :Citizen; participation; collaborative; planning; democracy; social inclusion; urban planning; public space; Gothenburg;

  Sammanfattning : Sedan framväxten av kommunikativ planeringsteori har begrepp som medborgardialog och medborgardeltagande tagit större plats inom stadsutvecklingen. Många menar att det är genom medborgardialog man ger medborgare i ett samhälle ökat politiskt inflytande. LÄS MER

 5. 5. Grönt och skönt - för alla? En jämförande studie över distribueringen av urban grönska i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Lilja; Douglas Nilsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Detaljplanering; Urban grönska; Miljörättvisa; Grön infrastruktur; Grönplanering; Göteborg; detail planning; urban green; environmental justice; green infrastructure; green planning; Gothenburg;

  Sammanfattning : Studien ämnar ta reda på hur urban grönska implementeras i detaljplaneringen, samt ifall detta skiljer sig mellan områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Frågan gällande ojämn distribuering av urban grönska har länge legat i skymundan inom planeringen, särskilt i svensk kontext där socioekonomiskt utsatta områden tenderar att vara lokaliserade i närheten av grönområden, vilket kan ha lett till att frågan förbisetts. LÄS MER