Sökning: "Urban planing"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Urban planing.

 1. 1. PLANERINGSPROCESSEN AV SÖDRA STATIONSOMRÅDET OCH BOFILLS BÅGE En studie av egenskaper i 1980-talets bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Christofher Gustavsson; [2021-09-08]
  Nyckelord :Ricardo Bofill; Properties in postmodern architecture; Urban planing; 1980s;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:27.... LÄS MER

 2. 2. Områdesplanering i Årstadal : Hur fastställda visioner och mål på övergripande nivå uttrycks i områdesplanering med exempel på byggnadsprojekt och parketablering

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kristina Lindgren; Mayssa Ouertani; [2020]
  Nyckelord :Area planning; Årstadal; Ecological sustainability; Social sustainability; Urban planing; Områdesplanering; Årstadal; Social hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Årstadal som är belagd i Stockholm stad, har på senare år genomgått en rad olika förändringar. Området har övergått från att vara ett industriområde till att i dagsläget vara ett attraktivt bostadsområde. LÄS MER

 3. 3. Gatan som rum & system

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jonathan Lane; [2019]
  Nyckelord :streets; street; space; hierarchy; network; gata; gator; stadsplanering; gaturum; gatuhierarki;

  Sammanfattning : The streets are one of the most commonly used spaces of a city and most people would probably say that they know what a street is. However, at a second glance, streets could be quite complex spaces hosting sometimes co-existing and sometimes contradicting uses. LÄS MER

 4. 4. Formspråk för en människofokuserad urban gestaltning : Strategier för ökad tillgänglighet till stadens offentliga rum

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emelie Wester; [2018]
  Nyckelord :Fysisk planering; Urban planering; Stads arkitektur; Arkitektur; Mentala funktionsnedsättningar; Neurologiska funktionsnedsättningar; Funktionsnedsättningar; Funktionsvariationer; Autism; Autismspektrumet; Tillgänglighet; Miljö; rum; organisk; gestaltning; offentlig; allmän; Neuroatypisk; Social hållbarhet; Planerings principer;

  Sammanfattning : Denna uppsatts i fysisk planering undersöker möjligheterna för gestaltningar av urbana offentliga miljöer utifrån ett organiskt människofokuserat perspektiv för att öka tillgängligheten för individer med högkänsliga sinnen till stadens publika miljöer. Det här arbetet fokuserar på sinnesintryckskänsligheten och hur genom detta miljöer som är bättre för alla människor kan skapas, samtidigt som fler funktionsnedsättningars (även neurologiskas) behov kan involveras vid planläggningen av städers miljöer. LÄS MER

 5. 5. Emotional Landscapes - En explorativ undersökning av människans samspel med Värnhemstorget i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sara Berntsson; [2016]
  Nyckelord :right to the city; city planing; lefebvre; triad of space; tuan; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how people interact with their environment. With increasing urbanization, cities are under more pressure to accommodate the needs of their inhabitants. Influenced by the sustainability discourse and the challenges of an increasing urban population, the outcome in many cases is densification. LÄS MER