Sökning: "Urbanitet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Urbanitet.

 1. 1. En ny urbanitet utanför murarna

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elias Friberg; [2019]
  Nyckelord :Visby; Urbanitet; Arkitektur; A7; Ytterstad; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In this thesis project I investigate, analyze and develop a proposal in order to improve the urban qualities of my hometown, Visby on the island Gotland in the Baltic sea. The city had a major role as a trading port during the 12th and 13th centuries but then had an economic setback which hindered its growth until the19th century. LÄS MER

 2. 2. Vitalitet som vision för utveckling av mindre tätorter - En fallstudie av Skottorp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mikaela Persson; Kaja Grzonkowska; [2019]
  Nyckelord :Vitalitet; Identitet; Livlighet; Fysisk integration; Funktionsblandning; Tillgänglighet; Attraktivitet; Skottorp; Laholms kommun; Mindre tätort; Lokalorienterad planering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen av städer har under de senaste decennierna förändrat bilden av det urbana landskapet och urbanitet, som tidigare endast tillskrevs städer, spridde sig till andra områden. Detta resulterar i diffusa gränser, mellan det som anses stadsmässigt och lantligt, samt medför utmaningar för planeringen i både städer och mindre urbana områden. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet i kommunal planering : En utredande studie av arbetet med social hållbarhet i tretton kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Johan Holmström; Edvin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är tillsammans med ekonomisk och ekologisk en del av det större begreppet hållbar utveckling. Befintlig forskning inom social hållbarhet konstaterar att begreppet än idag står utan en klar definition till följd av de många tolkningar som begreppet innehar. LÄS MER

 4. 4. Malmö Konsthögskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Agnes Madsen; [2018]
  Nyckelord :Industri; Malmö; skola; konsthögskola; Universitet; högskola; konst; ribbor; cederträ; urbant liv; nyhamnen; frihamnen; stadsplanering; industriområde; urbanitet; vatten; kaj; hamn;

  Sammanfattning : Projektet syftar till att ta itu med behovet av en ny konsthögskola i Malmö. Centralt beläget i det gamla men lovande industriområdet Nyhamnen står skolan en spännande framtid till mötes. .. LÄS MER

 5. 5. Stadsplanering mellan ideal och praktik : En diskursanalytisk studie av de föreställningar som formar planeringen av Inre hamnen.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Maja Lagerbäck Adolphi; [2017]
  Nyckelord :Stadsplanering; urbanitet; gentrifiering; social hållbarhet; nyliberalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER