Sökning: "Urea"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet Urea.

 1. 1. Hydrus-1D as a tool to understand contamination of an aquifer: A case study in the Central Valley of Cochabamba

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teknisk geologi

  Författare :Theo Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In water resource management, it is of importance to be able to predict how different activities might contaminate aquifers. For this kind of application, numerical modelling of water and solute transport can be a useful tool. LÄS MER

 2. 2. Rening av NOx i rökgaser från biobränslepanna på AAK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Medina Selmani; [2019]
  Nyckelord :chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ångcentralen på AAK har 4 olika pannor och huvudpannan är en biobränslepannan. Denna panna benämns även som Panna 4 och eldas idag med hushållspellets av klass A1. Vid förbränning så bildas kväveoxider, NOX, som har en negativ effekt på miljön och människor. LÄS MER

 3. 3. HIGH DILUTION SEQUENCE SPECIFIC MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS TARGETING PHOSPHORYLATION ON ZAP70

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Thomas Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS; ZAP70; Phosphoproteomic;

  Sammanfattning : B-cell kronisk lymfatisk leukemis (B-KLL) sjukdomsförlopp är i stor utsträckning heterogen, många patienter kan leva i flera år utan någon behandling medan andra snabbt insjuknar. Prognostiska faktorer som identifierar de som behöver behandling kort efter diagnos har ett stort kliniskt värde. LÄS MER

 4. 4. Enhancement of Phenol Formaldehyde Adhesive with Crystalline Nano Cellulose

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :Nano Cellulose; Fibrillated cellulose; Wood Adhesive; Shear strength; Adhesive Enhancement; Formaldehyde adhesive; Phenol Formaldehyde;

  Sammanfattning : Abstract The wood industries to this day use almost exclusively petroleum derived adhesives that are based mainly on the reaction of formaldehyde with urea, melamine or phenol. These adhesives have low cost and good adjustable properties which makes it hard for bio-based alternatives to compete. LÄS MER

 5. 5. Finger-jointing of acetylated Scots pine using a conventional MUF resin

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Christian Wincrantz; [2018]
  Nyckelord :Acetylated wood; Scots pine; juvenile wood; finger-jointing; mechanical properties modulus of rupture.;

  Sammanfattning : Acetylation of wood is a modification technique that chemically alters the wood substance and enhances several properties of wood. The basic principle is to impregnate wood with acetic anhydride to react and replace OH-groups with acetyl groups in the wood cell wall. LÄS MER