Sökning: "Urin"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet Urin.

 1. 1. Utvärdering av sensitivitet och specificitet för Acro Biotech Multitest 15 vid drogscreening

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Madeleine Suba; Mattias Lundgren; [2019]
  Nyckelord :One-site testing; Cut-off value; Accuracy; Urine; Drugs; Snabbtest; Gränsvärde; Träffsäkerhet; Urin; Droger;

  Sammanfattning : Akut- och psykiatriska avdelningar på länssjukhuset Ryhov i Jönköping använder sig av snabbtest för drogscreening med varierande kvalitet under de tider då analysinstrumentet Konelab Prime 30i inte är bemannat. Syftet med studien var att utvärdera sensitivitet och specificitet hos Multitest 15 från tillverkaren Acro Biotech, och jämföra resultat från två olika avläsningstider. LÄS MER

 2. 2. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Leo Krantz; [2019]
  Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

  Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER

 3. 3. Livet efter förlossningen : Förlossningsskador ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Elena Zava; Amanda Zuckerman; [2019]
  Nyckelord :Childbirth injury; perineal trauma; perineal tear;  vaginal birth; women’s health.; Bristningar; förlossningsskador;  kvinnors hälsa;  perineal trauma; vaginal förlossning.;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Among childbirth injuries the most common described symptoms are urine and faecal incontinence, pain during intercourse and perineal pain after rupture and suture. For those women who seek care for lasting nuisance are the routines for follow-up, diagnoses and treatment of childbirth injuries experience insufficient. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan ImmuView och BinaxNow antigentest för detektion av Streptococcus pneumoniae och Legionella pneumophila i urin

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ebba Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Streptococcus pneumoniae; Legionella; BinaxNow; ImmuView;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Verifiering av två nya metoder för urin-IgG immunokemianalys på Siemens Advia 1800

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Joakim Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER