Sökning: "Urinary catheter"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Urinary catheter.

 1. 1. Health economic analysis of a urinary catheter which reduce the frequency of urinary tract infections (UTIs) Research questions: a) What is the willingness-to-pay (WTP) in Sweden - from a patient perspective - for a urinary catheter which reduce the annual frequency of urinary tract infections by 25% and 50%, respectively, and (b) is the WTP dependent on the annual frequency of UTIs and gender?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Thomas Lindqvist; [2019-03-20]
  Nyckelord :Health Economic Analysis; Willingness to pay; Urinary catheter; Cost benefit analysis;

  Sammanfattning : Objective: To investigate the preference for urinary catheters that can reduce the frequency of urinary tract infections (UTIs), among Swedish patients practicing clean intermittent catheterization (CIC), and analyze if the preference is affected by the frequency of UTIs and gender.Methods: The preference for a clinically more effective catheter was expressed as a monetary value by investigating the patients’ willingness-to-pay (WTP) to switch catheters. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERS UPPLEVELSE AV KVARLIGGANDE URINKATETER - EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Silwer; Susanne Wahlström; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Katetrisering; Kvarliggande urinkateter; Omvårdnadsvetenskap; Patienters upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvarliggande urinkateter ar en behandlingsmetod som anvands vid flera olika sjukdomstillstånd. Komplikationer som patienten kan utsattas för ar bland annat kateterblockage, urinvagsinfektion och urinlackage. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande åtgärder mot kateterassocierad urinvägsinfektion : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Aiming Liu; Gabriel Karlsson; [2019]
  Nyckelord :catheter-associated or catheter-related urinary tract infections; prevention or intervention; nursing; safe healthcare; Förebyggande åtgärder; kateterassocierad urinvägsinfektion; omvårdnad; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Kvarliggande kateter [KAD] är en behandling för akut eller kronisk urinretention och används vid sjukdomar eller vissa operationer. Samtidigt ökar KAD risk för urinvägsinfektion, vilket minskar patientsäkerheten, förlänger återhämtningstid och ökar behandlingskostnad. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans förebyggande av vårdrelaterade urinvägsinfektioner - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Hanna Pettersson; Ida Sveningsson; [2019]
  Nyckelord :Indwelling catheter; nosocomial urinary tract infections; nurse; prevention; urinary tract infection; Kvarliggande kateter; prevention; sjuksköterska; urinvägsinfektion; vårdrelaterad urinvägsinfektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urinvägsinfektioner är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom svensk sjukvård. Varje år drabbas 65 000 personer av en vårdrelaterad infektion, av dessa är 14 % urinvägsrelaterad. LÄS MER

 5. 5. Påverkar användandet av ett rondkort sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet i patienternas antibiotika- och urinkateterbehandling : En interventionsstudie i Västerbotten

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Monica Eneslätt; Mari Stenlund; [2018]
  Nyckelord :healthcare-associated infection; indwelling urinary catheter; antibiotic treatment; checklist; nurses; vårdrelaterade infektioner; urinvägskateter; antibiotikabehandling; sjuksköterskor; rondkort;

  Sammanfattning : Introduktion: Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är ett folkhälsoproblem. Kvarliggande urinvägskateter är en riskfaktor för att drabbas av vårdrelaterad urinvägsinfektion. Det finns en tydlig koppling mellan vårdrelaterad infektion, antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. LÄS MER