Sökning: "Urinvägskateterisering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Urinvägskateterisering.

 1. 1. Patienters upplevelser av kateterisering och att leva med urinkateter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Martin Wärnberg; Mikaela Hagemark; [2020]
  Nyckelord :Catheter-related infections; Psychological distress; Quality of life; Self care; Urinary catheterization; Egenvård; Kateterrelaterade urinvägsinfektioner; Livskvalitet; Psykiskt lidande; Urinvägskateterisering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Kateterisering av urinblåsan är en vanligt förekommande behandlingsåtgärd inom hälso- och sjukvården som kan vara indicerad vid exempelvis urinretention och residualurin efter miktion. Kateterisering kan orsaka komplikationer, såsom urinvägsinfektioner och urinläckage, vilket kan medföra lidande. LÄS MER

 2. 2. Urinvägskateteriseringens betydelse för uppkomst av urinvägsinfektion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Camilla Abrahamsson; Lena Tinebo; [2007]
  Nyckelord :Elimination; Material; Metod; Urinvägsinfektion; Urinvägskateterisering;

  Sammanfattning : Urinvägsinfektion är den vanligast förekommande vårdrelaterade infektionen varav urinvägskatetrar orsakar cirka 90 %. Syftet med studien var att undersöka om val av metod och material för urinvägskateterisering kan minska förekomsten av kateterrelaterade urinvägsinfektioner. Uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnad vid kateterbehandling av urinvägarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Li Andersson; Minda Rundqvist; [2007]
  Nyckelord :Känslor; Patientinformation; Riskfaktorer; Omvårdnad; Urinvägskateterisering;

  Sammanfattning : Riktlinjer för insättning och skötsel av urinvägskatetrar finns, men forskning visar att följsamheten till dessa riktlinjer brister hos vårdpersonal. Syftet var att belysa sjuksköterskans omvårdnad vid kateterbehandling av urinvägarna. Metoden var en litteraturstudie där 18 vetenskapliga artiklar granskades. LÄS MER