Sökning: "Urmila Jyothula"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Urmila Jyothula.

  1. 1. Performance Evaluation of Multicast Behavior in Congested Networks

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

    Författare :Urmila Jyothula; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Compuverde’s software-defined storage product uses multicast for the communication between servers in a cluster. The product makes use of IP UDP multicast for sending status messages between the servers that forms the storage cluster. The storage clusters capacity and performance scales linear to the number of servers in the cluster. LÄS MER