Sökning: "Use of History."

Visar resultat 1 - 5 av 2055 uppsatser innehållade orden Use of History..

 1. 1. PÅ REKORDTID – FRÅN STATIONSSAMHÄLLE TILL CENTRALORT Fallstudie Kil, bebyggelseutveckling 1960 - 1975

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Daniel Hedin; [2022-01-19]
  Nyckelord :Urbanity; attractiveness; municipality; cultural-historical value;

  Sammanfattning : This essay applies three societal changes past World War II as a foundation of changes of the built environment. The societal changes applied are; the municipality reforms, the transport revolution including the use of a private car, and the consumption transformation from small specialized shops to large self-service units. LÄS MER

 2. 2. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of Memory Prefetching Techniques for Modem Applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Gustav Nyholm; [2022]
  Nyckelord :cache; prefetching;

  Sammanfattning : Processor performance has increased far faster than memories have been able to keep up with, forcing processor designers to use caches in order to bridge the speed difference. This can increase performance significantly for programs that utilize the caches efficiently but results in significant performance penalties when data is not in cache. LÄS MER

 4. 4. Läroböckers kont(r)akt med historia : En analys av läromedel i ämnet historia utifrån teori om genussystemet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Per Nyberg; [2022]
  Nyckelord :contract; curriculum; femininity; gender; history; masculinity; sex; system; textbook;

  Sammanfattning : Textbooks in the history subject in Swedish upper secondary schools do notseldom favour masculinity over femininity, in their depiction of our world’shistory. There seems to be more room for the gender perspective in them. LÄS MER

 5. 5. "Man sitter ju på en filmskatt, men...." : En kartläggande studie om högstadielärares användning av populärkulturell media i sin undervisning kring ämnet historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mikael Färlin; Per Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER