Sökning: "User Diary"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden User Diary.

 1. 1. Jaget utan filter : – En kvalitativ intervjustudie om självframställning på sociala medieroch vad som styr förväntningar på jaget

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Axelson; Josefine Vesterlund; [2023]
  Nyckelord :BeReal; Diary Notes; Netnography; Qualitative Interviews; Self Representation; Social Media;

  Sammanfattning : This study examines whether the social media platform BeReal can change user behavior related to self-representation and expectations of oneself linked to social norms. The research is analyzed based on the theory about presentation of self in everyday life founded by sociologist Erving Goffman. LÄS MER

 2. 2. Upplev mera, spelifiera! Eller? : En experimentdriven dagboksstudie om hur spelifiering påverkar användarupplevelsen av digitalt medierad sysslohantering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Anna-Maria Hjorth; [2022]
  Nyckelord :Task management applications; user experience; human-computer interaction; gamification; Hassenzahls hedonic pragmatic model; self-determination theory; Digitalt medierad sysslohantering; användarupplevelse; människa-datorinteraktion; spelifiering; Hassenzahls pragmatiska hedoniska modell; självbestämmandeteori;

  Sammanfattning : Since 2013 gamification has been applied in a number of domains, among these task management applications (TMA), to achieve positive effects. However, a discrepancy has been found regarding expected results and those of applying the method to TMA. LÄS MER

 3. 3. Utvärderingsmetoder med hjälp av aktivitetsteori – Användarupplevelse utvärdering av ett orderhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Välutformade användarupplevelser är viktiga för att skapa bland annat olika digitala produkter och hjälpmedel som har användarens bästa i fokus. För att kunna designa något som kan uppfylla användares behov av funktionalitet, tillfredsställdhet och samtidigt driva en hållbar digital utveckling behövs en förståelse för användare och deras handlingar. LÄS MER

 4. 4. User Generated Content : En kvalitativ studie om kvinnliga konsumenters inställning till autenticitet av användargenererat innehåll och marknadsföring på Instagram genom influencers inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Arseny Selov; Fariza Kashaeva; [2022]
  Nyckelord :User Generated Content; UGC; Instagram; Influencers; Influencer-Marketing; Authenticity; Brand Authenticity;

  Sammanfattning : Utvecklingen av sociala medier har tagit 2000-talet med storm vilket har lett till en ny era av Web 2.0. En era som möjliggör för användare att enkelt producera digitalt innehåll och med ett klick publicera det för hela världen att se. LÄS MER

 5. 5. Länge leve nyheterna : En kvalitativ studie om äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Maria Hjelm; Irma Lagumdzija; [2022]
  Nyckelord :Interaction Design; Digital news service; Fogg Behavior Model; Triggers; User Diary; Interaktionsdesign; Digital nyhetstjänst; Fogg Behavior Model; Triggers; Dagböcker;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka äldres känslor inför användning av digitala nyhetsmedier samt hur en interaktionsdesigner kan arbeta proaktivt för delaktighet i samhällsdebatten, när fysisk nyhetsdistribution fasas ut och digital distribution är det som kvarstår. En utgångspunkt i studien är att äldre individer ofta besitter förmågan att använda digitala medier, men har låg motivation. LÄS MER