Sökning: "User Experience Design"

Visar resultat 1 - 5 av 775 uppsatser innehållade orden User Experience Design.

 1. 1. Förtroendeingivande design

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emma Westrin; [2019]
  Nyckelord :Trustinducing design; UXD; user experience design; trust; Förtroendeingivande design; UXD; förtroende;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om vilka aspekter, grafiska såväl som kringliggande faktorer, som användare anser inger förtroende för en e-handelswebbsida. Då mycket litteratur kring förtroendeingivande aspekter och designriktlinjer är tio till 20 år gamla, är syftet med detta arbete att tillhandahålla en grund för framtida forskning inom området att utgå ifrån då det är viktigt att designriktlinjer hålls uppdaterade och det därför krävs forskning inom området. LÄS MER

 2. 2. Elderly Co-Watching 360-films – learnings and implications for sessions and design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sharon Ghebremikael; [2019]
  Nyckelord :HCI; Virtual reality; elderly; Immersive film; co-location; co-watching; HMD;

  Sammanfattning : With an ageing population, there is a need for elderly to be involved in the technology changes and be involved in finding ways for it to fit them and their needs. Virtual reality is one example of new technology that can be used to engage and help elderly. LÄS MER

 3. 3. Improving the usability of secure information storing within blockchain applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Natali Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Usability; User Experience; Blockchain Technology; Wallet Security; Decentralized Information Storing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today's blockchain applications have been inherently created by and for users who understand the blockchain technology. To improve mass adoption of blockchain solutions, the user experience must improve, and the attention must move to users not familiar with the underlying technology. LÄS MER

 4. 4. How can we enhance presence in a distant relationship between adult children and their parents

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Leche; [2019]
  Nyckelord :Interaction Design; Mediated Presence; Mediated Experiences;

  Sammanfattning : This thesis explores the field of mediated presence in a distant relationship, with a specific focus on the introduction of “receptiveness” as the biggest factor, when designing to enhance this mediated experience. I have approached this field in a user centered manner since it is fairly unexplored thus far. LÄS MER

 5. 5. User experience design and front end development of an online auction website

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mar Vidal Segura; [2019]
  Nyckelord :Website; User Experience; Design; React; Font end; Double Diamond; Auction; Webbplats; Användarupplevelsen; Design; React; Font end; Double Diamond; Auktion;

  Sammanfattning : Art_Value is a startup whose purpose is to create an innovative marketplace where new artworks, based on numbers, are created, distributed through auctions and traded. Online auctions have added new advantages of new technologies and trigger more emotions than online shopping. LÄS MER