Sökning: "User Involvement"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden User Involvement.

 1. 1. Save water, drink champagne! A case study of how a luxury company can use a digital customer interaction to enhance value.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lisa Sahlin; Maria Olsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :user innovation; customer involvement; community; digital user community; digitalization; luxury industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Context-Based Authentication and Lightweight Group Key Establishment Protocol for IoT Devices

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Nico Ferrari; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Context-based authentication; Fuzzy commitment scheme; Cryptographic key establishment; Lightweight cryptography; Contiki; One-way accumulators;

  Sammanfattning : The concept of the Internet of Things is driven by advancements of the Internet with the interconnection of heterogeneous smart objects using different networking and communication technologies. With the rapidly increasing number of interconnected devices present in the life of a person, providing authentication and secure communication between them is considered a key challenge. LÄS MER

 3. 3. An adapted Information System Success Model for Software-as-a-Service Solutions : Management Support, User Involvement, and Trust as Antecedents to Information Systems Success

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Ugurcan Ocar; Naveen Samant Aggarwal; [2019]
  Nyckelord :Information Systems Success; Information System Success Model; Antecedents; Management Support; User Involvement; Trust; Software- as-a-Service; Industry 4.0;

  Sammanfattning : Background: The companies of Industry 4.0 need to invest in digitalising their organizations as software is growing into a decisive manufacturing determinant. Especially in the SaaS business and the transformation to Industry 4.0, there are many small companies that are driving the transformation while competing for market share. LÄS MER

 4. 4. Control 4.0 : Creating a vision for the future of industrial control rooms under Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Sundström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Metallurgic Industries; Control Rooms; Attractive Work; Qualifications Development; Industrial Design Engineering; Industri 4.0; Metallindustri; Kontrollrum; Attraktivt Arbete; Kompetensutveckling; Teknisk Design;

  Sammanfattning : Today’s industries are facing what some may call a new industrial revolution. Technological developments are heading towards more internet-based system solutions. This movement is often referred to as Industry 4.0 and is said to have the potential for more flexible, autonomous productions capable of managing themselves. LÄS MER

 5. 5. En flerdimensionell syn på förändring : En fallstudie som problematiserar användares involvering i och inställning till en IT-förändringsprocess, både ur deras egna och förändringsledningens perspektiv.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filippa Jonsson; Linnéa Möller; [2019]
  Nyckelord :change process; digitalization; user; change management; user involvement; attitude; adaption; sustainable change; Förändringsprocess; digitalisering; användare; change management; användarinvolvering; inställning; anpassning; hållbar förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att hjälpa användare genom de IT-förändringsprocesser som genomförs på grund av digitalisering använder förändringsledningens verktyg inom change management. I tidigare forskning framgår att användarinvolvering är viktigt för att förändringar ska kunna bli framgångsrika, speciellt inom IT. LÄS MER