Sökning: "User-centered design"

Visar resultat 1 - 5 av 351 uppsatser innehållade orden User-centered design.

 1. 1. Designa ett gränssnitt för enkel installation : Informationsarkitektur, mentala modeller och användarcentrerat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Hjalmarsson; [2019]
  Nyckelord :UXdesign; användarcentrerat; mentala modeller; informationsarkitektur; välfärdsteknik;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete ämnade undersöka hur mentala modeller kan stödjas i en informationsarkitektur i ett administratörsgränssnitt (specifikt för systemet Phoniro Care) samt ta fram riktlinjer för fortsatt och framtida design. Arbetet utfördes i samarbete med företaget Phoniro med målet att anpassa installationsprocessen för larmmodulen i systemet Phoniro Care till användare i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Methods for developing visualizations in a non-designer environment : A case study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Vera Antonov; Adam Sterner; [2019]
  Nyckelord :Agile; UCD; Methods;

  Sammanfattning : Teams consisting of only software developers will occasionally need to develop products that has to be easy to use. User Centered Design (UCD) is one approach to help increase the ease of use of a product and that can be incorporated into the teams’ traditional workflow when needed. LÄS MER

 3. 3. How can we enhance presence in a distant relationship between adult children and their parents

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Leche; [2019]
  Nyckelord :Interaction Design; Mediated Presence; Mediated Experiences;

  Sammanfattning : This thesis explores the field of mediated presence in a distant relationship, with a specific focus on the introduction of “receptiveness” as the biggest factor, when designing to enhance this mediated experience. I have approached this field in a user centered manner since it is fairly unexplored thus far. LÄS MER

 4. 4. Stroller Service System : How to make customer products sustainable within the planetary boundaries - using the case product ‘stroller’, PSS and a Design Thinking approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Gustav Thorslund; [2019]
  Nyckelord :Product Service System; PSS; Circular Economy; Service Design; Sustainability; Planetary Boundaries; Stroller; Design Thinking; Product Development; Wood; b2c; refurbish;

  Sammanfattning : Physical customer products have an environmental impact, such as greenhouse gas emissions, due to the use of virgin resources from cradle-to-grave, especially when the origin of the material is from fossil resources. This thesis aims to create a circular business model, by investigating the product ‘stroller’ and place it in a Product Service System, where the user subscribes to the Stroller Service System. LÄS MER

 5. 5. Developing vision substitution products using computer vision

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Björn Gummesson; [2019]
  Nyckelord :product development; user centered design; interaction design; rehabilitation engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is two-fold. The first is to investigate if cutting edge technology can be used to enhance the life for people with visual impairments. The second is to provide a simple example of how the design process can look from the beginning to a finished Hi-Fi prototype. LÄS MER