Sökning: "Utöka program"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Utöka program.

 1. 1. Kvinnors konversationer på Facebook om förlossningsförberedelser.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Edberg; Susanne Karlsson; [2020-01-30]
  Nyckelord :förlossningsförberedelser; information; stöd; graviditet; internet;

  Sammanfattning : Background: Throughout pregnancy, women need support from both midwives and otherpeople around them. In Sweden, the pregnant woman is supported by the maternal health carewhere checks and preparations are made prior to childbirth, according to a predeterminedprogram. LÄS MER

 2. 2. Optimal Time-Varying Cash Allocation

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :David Olanders; [2020]
  Nyckelord :Statistics; Applied Mathematics; Optimization; Cash Allocation; Network Theory; Mixed Integer Linear Program; Transaction Costs; Branch-and-Cut; Statistik; tillämpad matematik; optimering; kapitalallokering; nätverksteori; Mixed Integer Linear Program; transaktionskostnader; Branch-and-Cut;

  Sammanfattning : A payment is the most fundamental aspect of a trade that involves funds. In recent years, the development of new payment services has accelerated significantly as the world has moved further into the digital era. This transition has led to an increased demand of digital payment solutions that can handle trades across the world. LÄS MER

 3. 3. CSR-prestations påverkan på tillgång till kapital : En kvantitativ studie på 272 noterade företag inom EU

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Svarfvar; Erika Sörell; [2020]
  Nyckelord :CSR; ESG; access to capital; capital constraints; KZ-index; WW-index; SA-index; CSR; ESG; tillgång till kapital; kapitalbegränsningar; KZ-index; WW-index; SA-index;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: CSR-prestations påverkan på tillgång till kapital Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Erika Sörell och Johanna Svarfvar Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – juni  Syfte: Företags sociala ansvarstagande (CSR) blir en allt viktigare fråga i samhället och olika intressenter ställer högre krav på företagen. Det finns olika åsikter om CSR-aktiviteter är en onödig kostnad för företag. LÄS MER

 4. 4. Upprustningen av stammar med förbättringsåtgärder : En kartläggning av den administrativa arbetsprocessen ur ett juridiskt, ekonomiskt och praktiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Sandberg; William Sääf; [2020]
  Nyckelord :Stambyte; renovering; förbättringsåtgärder; ändringsåtgärder; miljonprogrammet; Replumbing; renovation; improvement measures; change measures; The million program;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har handlat om att göra en kartläggning av hur den administrativa arbetsprocessen vid ett stambyte tillsammans med renovering av lägenheter i ett hyreshus fungerar från planering till det att åtgärderna utförs. Målet var att beskriva arbetsprocessen och identifiera eventuella flaskhalsar. LÄS MER

 5. 5. Optimal configuration for a bio-solar-wind polygeneration system in Klintehamn

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Caroline Algarp; Astrid Svanfeldt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project concentrates on the energy flows of Klintehamn and examines if it is possible for Klintehamn to be self-sufficient in the future. To reach this goal, the energy flows in Klintehamn must be analyzed. Subsequently, a new improved energy flow has been designed, where other renewable energy sources are included. LÄS MER