Sökning: "Utöka program"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Utöka program.

 1. 1. Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet : en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Montelius; Johanna Rosander; [2018]
  Nyckelord :social hållbarhet; fysisk planering; områdesprogram; kommunal planering; segregation; integration; stadsplanering; strategier för social hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling fick sitt internationella genomslag i samband med Brundtlandrapportens publicering år 1987. Hållbarhetsbegreppet består av tre av varandra beroende dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Årstafältets skola och aktivitetscenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Årstafältet; skola; aktivitetscenter;

  Sammanfattning : Uppgiften i årets kandidatprojekt har handlat om lärandemiljöer. Den delen som jag har valt att jobba med har varit en del av en mellan- och högstadieskola för ca 540 elever på Årstafältet i Stockholm. Min del av programmet bestod av matsal, aula, elevhälsa, administration, specialsalar samt idrottshallar. LÄS MER

 3. 3. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 4. 4. Teknikprogrammet på gymnasiet och få kvinnliga elever som söker : En studie om orsakerna till den låga andelen kvinnliga elever på teknikprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Susan Moshi; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; ability beliefs; technology interest; gender; technology concept; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; självförtroende; teknikintresset; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att se vilka anledningar som finns till kvinnliga elevers val, eller snarare bortval av utbildning inom teknik, och vad som kan vara de bakomliggande faktorerna som bidrar till eller avgör att få kvinnliga elever väljer teknikprogrammet. Utbildningsvägar med tekniska inriktningar lockar fortfarande endast ett fåtal kvinnliga elever. LÄS MER

 5. 5. Lightweight Software Isolation via Flow-Sensitive Capabilities in Scala

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Erik Reimers; [2017]
  Nyckelord :Scala; LaCasa; flow-sensitive; aliasing;

  Sammanfattning : Aliasing is a potential source of problems in software development and can, for example,lead to data races in concurrent programs. More recent programming languages includealiasing control in order to catch more errors at compile time. However, this does notexist for most widely-used languages.LaCasa introduces aliasing control to Scala. LÄS MER