Sökning: "Utanförskap sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Utanförskap sociologi.

 1. 1. Evolutionsteorin : Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Kajsa Frisell; Birgitta Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Childhood memory; evolution theory; survival; qualitative study; negative memories; behaviors; Barndomsminne; evolutionsteori; överlevnad; kvalitativ studie; negativa minnen; beteenden;

  Sammanfattning : Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. LÄS MER

 2. 2. Sociala Mediers Påverkan på din Identitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Denise Jonsson; [2018]
  Nyckelord :kommunikationsteknologi; sociologi; Sociala media; Identitet;

  Sammanfattning : In this essay identity is investigated in relation to communication technology. With the help of qualitative interviews, I conduct a deductive survey to check if my empirical material is consistent with the chosen theories. LÄS MER

 3. 3. Stigmatiserad av skolan : En narrativ analys av elva självbiografiska berättelser författade av personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Nora Kirstine Grimstrup; [2017]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionshinder; skolgång; stigmatisering; avvikandets sociologi; självbiografier; narrativ analys.;

  Sammanfattning : Den här studien tar sin utgångspunkt ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och har till syfte att undersöka om och i så fall hur personer med neuropsykiatriska funktionshinder upplevt att skolan har förstärkt känslan av utanförskap och stigma. Detta görs med en narrativ metod där elva svenska självbiografiska berättelser författade av personer med ett neuropsykiatriska funktionshinder tematiserats utifrån fyra teman; mobbingens funktion för att vidmakthålla skolnormen, skolprestationer som resultat avskolstrukturer, utanförskap, och strategier för anpassning. LÄS MER

 4. 4. Stigmatiserad av skolan : En narrativ analys av elva självbiografiska berättelser författade av personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Nora Kirstine Grimstrup; [2017]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionshinder; skolgång; stigmatisering; avvikandets sociologi; självbiografier; narrativ analys.;

  Sammanfattning : Den här studien tar sin utgångspunkt ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och har till syfte att undersöka om och i så fall hur personer med neuropsykiatriska funktionshinder upplevt att skolan har förstärkt känslan av utanförskap och stigma. Detta görs med en narrativ metod där elva svenska självbiografiska berättelser författade av personer med ett neuropsykiatriska funktionshinder tematiserats utifrån fyra teman; mobbingens funktion för att vidmakthålla skolnormen, skolprestationer som resultat av skolstrukturer, utanförskap, och strategier för anpassning. LÄS MER

 5. 5. Den stigmatiserade förorten - En fenomenologisk studie av förortsungdomars perspektiv på utanförskap, förort och förortsproblem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Aubil Mario; [2016-04-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I studien analyseras fem ungdomars perspektiv på utanförskap, förort och förortsproblem. Ungdomarna bor och är uppväxta inom förorten Tynnered. Samtliga är killar och 16 till 18 år gamla.Förorten stigmatiseras som problematisk av ”mainstreamsamhället”. LÄS MER