Sökning: "Utbildning för hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade orden Utbildning för hållbar utveckling.

 1. 1. Från motvind till medvind: Hur införandet av en socioekonomisk konsekvensbeskrivning kan öka den kommunala acceptansen för vindkraft i Sverige.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sigrid Carstairs; [2022]
  Nyckelord :Wind power; Renewable Energy; Social Impact Assessment; Environmental Impact Assessment; Socioeconomic Impact Assessment; Socioeconomics; Municipality; Sustainability; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change, the transition to renewable energy systems has become increasingly urgent, and wind power has been identified as a significant facilitator in the transition of Swedens energy system. However, the rapid development of wind power has resulted in increased levels of local resistance, where the socioeconomic consequences on local communities have been highlighted by politicians, municipalities, and other stakeholders. LÄS MER

 2. 2. Teknik, engelska och hållbar utveckling : En kvalitativ studie hur hållbar utveckling framträder i ämnena teknik och engelska i läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Magnus Disebäck; Almina Alkhaldi; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Curriculum analysis; Technics; English; Hållbar utveckling; Läroplansanalys; Teknik; Engelska; Agenda 2030; Undervisning;

  Sammanfattning : Currently the Education for sustainable development practices obtain a critical spot in Swedish education, owing to its prominent position in international educational policy. This qualitative analysis, based on the Pragmatism Theory, aims in the first place to investigate in what way Agenda 2030 relate to the Swedish curriculum, and how it has changed between Lgr 11 and Lgr 22. LÄS MER

 3. 3. En historisk läroplansanalys i samhällskunskapsämnet : - Med inriktning av hållbar utvecklings tre dimensioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Hammar; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; läroplan; samhällskunskap; utbildning; läroplansteori; hållbarhetsdimensioner;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om skolans uppdrag att främja hållbar utveckling inom ramen för samhällskunskapsämnet har förändrats över tid. Detta undersöks utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekonomisk och miljömässig. LÄS MER

 4. 4. Sommaren – "ett självspelande piano". En studie om hållbarhetsarbete på en säsongsbaserad landsbygdsdestination

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Johansson; Wilma Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet; social hållbarhet; säsongsturism; säsongsproblematik; värdeskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur turismaktörer på en säsongsdestination arbetar med hållbar utveckling och hur de hanterar problematik kring säsongsvariationer. Vi vill mer specifikt undersöka vilken roll de sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekterna har i arbetet med hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Studieupplevelsen under Covid-19 pandemin : En intervjustudie med studenter av distansutbildning under covid-19 pandemin.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Shire Ahmed; Basel El-Henaidy; [2022]
  Nyckelord :covid; covid-19; pandemic; restrictions; distance education; schooling; students; lessons; study experience; study life; study health.; covid; covid-19; pandemi; restriktioner; distansutbildning; skolgång; elever; lärdomar; studieupplevelse; studieliv; studiehälsa.;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av covid-19 pandemin publicerade Folkhälsomyndigheten, den 15 mars 2020, rekommendationer som uppmanades samtliga utbildningssäten i Sverige att övergå till distansutbildning för att förhindra spridningen av viruset. Eftersom utbildning är en av flera grundförutsättningar inom samhällsutvecklingen, blir en hållbar etablering av digitala verktyg inom utbildningen en avgörande faktor under en global pandemi. LÄS MER