Sökning: "Utbildning lön"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Utbildning lön.

 1. 1. Employee Retention Management genom det psykologiska kontraktet : En komparativ studie om vad lärare i fristående och kommunala skolor värderar högst i sin anställning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Josefine Dahlborg; Johanna Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Social exchange; human resource management; employee retention management; psychological contract; public organizations; private organizations; teachers; Social exchange; human resource management; employee retention management; psykologiskt kontrakt; offentlig verksamhet; privat verksamhet; lärare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är av stor vikt för organisationer att arbeta med employee retention management för att maximera sina chanser att behålla sin personal. Att förlora medarbetare leder till höga kostnader för bland annat nyrekrytering och upplärning. Dessutom uppstår en kompetensförlust. LÄS MER

 2. 2. Hippologernas arbetsmarknad : bakomliggande faktorer till yrkesbyte efter avslutad utbildning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Fagerlind; Johanna Vasara-Hammare; [2021]
  Nyckelord :equine science students; change of vocation; working conditions;

  Sammanfattning : Equine students labour market – reasons to change career The Swedish University of Agricultural Science offers a variety of courses and educations in the field of agriculture, natural sciences, forestry and environmental science. Equine Science is one of the bachelor programs. It was founded in the year of 1994. LÄS MER

 3. 3. Lön, kön och klassbakgrund : En kvantitativ studie av skillnader i lön mellan svenska män, kvinnor och individer med olika klasssbakgrund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefin Bryngelson; Hanna Selin; [2020]
  Nyckelord :Habitus; homofili; klassbakgrund; kön; lön; löneskillnader; utbildning;

  Sammanfattning : Flera studier visar att månadslön varierar mellan individer av olika kön och klassbakgrund. Då ekonomisk ojämlikhet är skadligt för samhället är det av intresse att undersöka detta i en nutida svensk kontext. LÄS MER

 4. 4. Sverige: ett jämställt paradis? : En kvantitativ studie om könsskillnaderna i det svenska arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Samantha Bwanika; Eleonora Lagerkvist; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; politik; humankapital; könssegregation; genus;

  Sammanfattning : Skillnaden mellan kvinnor och män i det svenska arbetslivet har förändrats sedan början på 60-talet. Jämställdhetspolitiken har haft som mål att minska dessa skillnader och flera insatser som stärker jämställdheten mellan män och kvinnor har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Hur jämlik är ridsporten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexandra Wigren; [2020]
  Nyckelord :Ridsport; Bourdieu; kapital; kapitalsammansättning; familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att de som är aktiva på ridsportens fält har möjlighet att förvärva förmågor som till exempel ansvarstagande och handlingskraft. För att detta ska kunna ske krävs tillgång till fältet. LÄS MER