Sökning: "Utbildningshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Utbildningshistoria.

 1. 1. Ordning och reda på Arvika högre allmänna läroverk. : En strid mellan tradition och utveckling inom ett läroverk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Magnus Mellgren; [2019]
  Nyckelord :Arvika högre allmänna läroverk; läroverk; utbildningshistoria; historia; skolhistoria; läroverk; svenskt 1900-tal; 50-60 tal; Arvika; Värmland; utbildning; gymnasium; folkskolan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Flickskolan och det kvinnliga medborgaridealet  -Örebros kommunala flickskola, läsåren 1956-1958

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Angelica Svedbo; Beatrice Örtenberg; [2019]
  Nyckelord :Genus; flickskola; utbildningshistoria; medborgarideal; könsroller; Örebros;

  Sammanfattning : Med hjalp av en hermeneutisk analysmetod har Orebros kommunala flickskolas verksamhet under lasaren 1956-1958 undersokts utifran ett genusperspektiv. Arkivhandlingar fran Orebros stadsarkiv och den nationella undervisningsplanen fran ar 1955 utgor studiens empiriska material. LÄS MER

 3. 3. Att läsa latin på gymnasiet : en undersökning av elevers uppfattningar om ämnet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Malin Bünsow; [2017]
  Nyckelord :utbildningshistoria utbildningssociologi skolämnen latin;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas hur latinelever i dagens gymnasieskola tänker kring ämnet. Latinets roll som skolämne har varit föremål för debattbåde under 1800-talet och första halvanav 1900-talet. Från att ha haft en mycket stark ställning och hög status har ämnet marginaliserats allt mer. LÄS MER

 4. 4. När Centraliseringen gav vingar åt det enskilda och potentiellt religiösa : En studie över hur Sveriges första waldorfskola fick statsbidrag i en tid när den dominerande trenden var emot

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marcus Pejnemo Åström; [2017]
  Nyckelord :Centralization; School History Sweden; Secularization; Private School; Centralisering; Sekularisering; demokratisering; fristående skola; Waldorfpedagogik; Kristofferskolan; Privat regi; 1960; Gunnel Ohlsson; Frans Carlgren; Stiftelsen Kristofferskolan; Försöksverksamheten; Utbildningshistoria;

  Sammanfattning : The study delves into reasons and arguments why Kristofferskolan, the first Waldorf school in Sweden, was able to get financial aid from the government in a time when it was unthinkable to support private schools in Sweden. From the 1950s until the 1990s publicly controlled schools were the norm in the Swedish school system and private schools were systematically dismantled. LÄS MER

 5. 5. Flickor i rörelse! : En historisk studie av folkskoleflickors identitets- och genusprocess 1900–1930

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Agnes Hamberger; [2016]
  Nyckelord :Girlhood studies; process of girling; memory; Utbildningshistoria; flickforskning; folkskolan; skevhet; flickors tillblivandeprocess; genus; identitet; minnen;

  Sammanfattning : For a long time, few historical studies have focused on the life of girls, especially rural, working class girls’ experiences. Within the field of Swedish educational history, scholars have tended to delve into the lives of the daughters of the bourgeoisie rather than the girls in the public elementary schools (folkskolan). LÄS MER