Sökning: "Utbildningskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Utbildningskrav.

 1. 1. Kravbilden på den aspirerande revisorn : Hur trender inom rekrytering och nya föreskrifter påverkar kravbilden av juniora revisorer i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Teodor Håkansson Rissler; Thomas Moberg; [2021]
  Nyckelord :Audit; educational requirements; hard skills; soft skills; recruitment; Hårda färdigheter; mjuka färdigheter; revision; rekrytering; utbildningskrav;

  Sammanfattning : Syftet är att förklara hur trender inom rekrytering och nya föreskrifter påverkar kravbilden av juniora revisorer. Detta syfte härleds utifrån två iakttagelser: trender inom rekryteringsarbete samt Revisorsinspektionens (RI):s nya teoretiska utbildningskrav. LÄS MER

 2. 2. Skulle ett offentligt bostadsrättsregister underlätta för fastighetsmäklare? : Med fokus på rutinen för pantsättning och mäklares kontrollskyldighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hanna Jönsson; Annie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pawnbroking; Public register over tenant-owned apartments; Real estate brokers; Tentant-owned apartment; Bostadsrätt; Fastighetsmäklare; Offentligt bostadsrättsregister; Pantsättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för om och varför ett offentligt bostadsrättsregister skulle underlätta för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning samt föra en egen diskussion kring hur ett register bör uppföras, vad det ska innehålla och hur det kan finansieras. Den svenska regeringen har både 1996 och 2005 tillsatt utredningar för att undersöka om ett sådant register borde bli verklighet men utfallen har vid båda tillfällena avslagits, varpå en ny utredning påbörjades i december 2020 som ska presenteras senast i juli 2022. LÄS MER

 3. 3. Elfordonsbrand i parkeringsgarage under mark : En studie om räddningstjänstens kunskap och riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Berg; Mathias Fyhr; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicle; Fire Department; National Guidelines; Lithium-ion battery; Elfordon; Räddningstjänst; Nationella Riktlinjer; Litium-jonbatteri;

  Sammanfattning : Ökad miljömedvetenhet ökar anpassningen till ett klimatsmart samhälle där helt eller delvis elektriska bilar blivit populära. Med ökat antal elektriska bilar på vägarna tillkommer risker, som tidigare inte funnits, i form av litium-jonbatterier. LÄS MER

 4. 4. Social klass – Ett begrepp i behov av revidering? : Är idén om ’arbetslogik’ samt utbildningskrav fruktsamma för att skapa ett yrkesbaserat klasschema?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hugo Fritjofsson; [2021]
  Nyckelord :Social klass; EGP; Oeschs klasschema; logistisk regression; validitet; yrkesmässig kompetens;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker validera ett yrkesbaserat klasschemas förmåga att predicera skillnader iarbetsvillkor och utbildningskrav för anställda i Sverige enligt föreskrivna kriterier.Kriterierna för indelningen av klasschemat är baserade på begreppet arbetslogik – ettsamlingsnamn för olika arbetsvillkor, samt kompetenskrav. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering inom revisionsbranschen : Hur påverkas Revisorsinspektionens utbildningskrav av en alltmer digitaliserad bransch?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Maria Anagrius; Liv Martinsson; [2021]
  Nyckelord :Auditing; Digitalization; The Auditing Industry; The Swedish Inspectorate of Auditors; Educational Requirements; Institutional Theory; Revision; Digitalisering; Revisionsbranschen; Revisorsinspektionen; Utbildningskrav; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Digitaliseringen anses vara en transformerande drivkraft i samhället med en betydande påverkan på revisionsbranschen. Revisionsarbetet utvecklas till att ske alltmer digitalt. Tidigare forskning belyser det faktum att revisorernas kompetensbehov har förändrats till följd av den teknologiska utvecklingen. LÄS MER