Sökning: "Utbildningsvetenskap hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Utbildningsvetenskap hälsa.

 1. 1. Synen på ett hälsofrämjande ledarskap under pandemin 2020-erfarenheter från kommunal vård- och omsorgspersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Högfeldt; [2021]
  Nyckelord :Health-promoting leadership; health-promoting efforts; health; workplace; care and nursing staff; Hälsofrämjande ledarskap; hälsofrämjande insatser; hälsa; arbetsplats; vård och omsorgspersonal;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ett hälsofrämjande ledarskap bidrar till att främja hälsan hos sina medarbetare. Året 2020 blev ett speciellt år på många sätt, men speciellt inom vård och omsorg. Syftet med denna studie var att öka kunskapen om olika synsätt som finns på ett hälsofrämjande ledarskap hos vård och omsorgspersonal. LÄS MER

 2. 2. OFRIVILLIG DISTANSUNDERVISNING I IDROTT OCH HÄLSA : En enkätstudie med gymnasieelever under en pågående pandemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Gabriel Bergman; Niclas Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; gymnasieskola; idrott och hälsa; covid-19;

  Sammanfattning : År 2020 spreds coronaviruset på hela jorden och klassades som en pandemi. Svenska gymnasieskolor uppmanades att övergå till distansundervisning för att undvika smittspridning på skolorna. Med hjälp av digitala redskap har lärare och elever kunnat kommunicera och bedriva undervisning trots att de varit på olika platser. LÄS MER

 3. 3. MEDICINSK SYV : Studie- och yrkesvägledning ur ett hälsosamt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ingela Antonsson; Anna Olofsson; [2021]
  Nyckelord :medicinsk SYV; valkompetens;

  Sammanfattning : Inom arbetslivet förekommer risker som kan påverka vår psykiska och fysiska hälsa. Det förekommer även krav på individens hälsa inom yrken som kan vara direkt skadliga för en individs hälsa alternativt att individen kan utgöra en risk för sig själv och andra i sin omgivning. LÄS MER

 4. 4. Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden : Hur handledare inom programmet stöd och matchning beskriver sina erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tarik Kasim; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om och undersöka hur handledare inom Arbetsförmedlingens program stöd och matchning beskriver eventuella erfarenheter av etnisk diskriminering hos deltagarna, hur de i sådana fall agerat och vilka förbättringsområden handledarna kan identifiera för att utveckla stödet och hjälpa deltagarna mot målet vidare till studier eller arbete. Metoden som använts var kvalitativa intervjuer med tre intervjupersoner på tre olika stöd och matchningsföretag. LÄS MER

 5. 5. BIDRAR HEM-OCH KONSUMENTKUNSKAP TILL ÖKAD HÄLSA? : Elevers tankar kring undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Annika Stunke; [2021]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; hälsa; kost; matvanor och hälsorisk;

  Sammanfattning : Folkhälsoproblematiken i Sverige ökar och kosten har en stor betydelse för hälsan. Det är viktigt att ungdomar får kunskaper om vilka livsmedelsval som främjar deras hälsa. Politiker anser att skolan är ett viktigt verktyg i folkhälsoarbetet och att ämnet hem- och konsumentkunskap har ett stort ansvar i att förmedla bra kostvanor. LÄS MER