Sökning: "Utbyteserfarenheter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Utbyteserfarenheter.

  1. 1. Internationellt utbyte

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Mourad ELBIED; [2007]
    Nyckelord :Utbyteserfarenheter; Experience from Exchange project;

    Sammanfattning : Studie syftar på att få kunskap om de faktorer som är av betydelse för gymnasieelever i ett utbytessammanhang.... LÄS MER