Sökning: "Utförandeentreprenad"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Utförandeentreprenad.

 1. 1. Materialspill i aktivt projekt : Hur ser situationen ut och kan mängden spill minskas?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Forsén; [2021]
  Nyckelord :Material waste; Waste management; Building materials; Material handling; Materialspill; Spill; Avfall; Avfallshantering; Byggmaterial spill; Byggprocessen; Materialhantering; Byggmaterial;

  Sammanfattning : SCA Obbola är ett pappersbruk som satsar på framtiden och håller på att utöka sin produktion. Projektet kallas Expansion Obbola och fabriken planerar öka kapaciteten från 450 000 ton till 725 000 ton. Peab är utförandeentreprenad för projektet, arbetet startade år 2018 och förväntas vara färdigt till år 2023. LÄS MER

 2. 2. AB 04 kap. 5 § 5 och processuella bördor: Den processrättsliga innebörden av entreprenörens garantiansvar i utförandeentreprenad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Åberg; [2021]
  Nyckelord :civilrätt; civilprocessrätt; entreprenadrätt; åberopsbörda; bevisbörda; garantifel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is no legislation regulating B2B-construction contracts in Sweden. Such contracts are regulated by standard agreements, called General Regulations. The latest version of General Regulations for construction contracts is named AB 04. LÄS MER

 3. 3. Upphandling av stambyte

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Gustavsson; Lucas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :stambyte; projektering; upphandling; kvarboende; ÄTA-arbete; kommunikation; förfrågningsunderlag;

  Sammanfattning : Med miljonprogrammet under 1960- och 1970-talet byggdes under tio år över en miljon nya bostäder. Dessa bostäder är idag i behov av renovering. En av alla de upprustningar som behöver göras är stambyten. Det finns tre olika huvudprinciper för att utföra ett stambyte:relining, traditionellt stambyte eller rum-i-rum. LÄS MER

 4. 4. Modellbaserade leveranser : Fallstudie av modellbaserade leveransers inverkan i produktionen av ett anläggningsprojekt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hampus Tillberg; [2020]
  Nyckelord :Model-based Deliveries; 3D Model; Information Model; BIM; Production Phase; Construction Documents; Innovation; Digitization; Technology; Implementation; Modellbaserade Leveranser; 3D-modell; Informationsmodell; BIM; Byggproduktion; Bygghandling; Innovation; Digitalisering; Teknologi; Implementering;

  Sammanfattning : Forskning visar på att dålig integration av byggprocessens skeden, samarbetsproblem och byggbranschens organisatoriska egenskaper begränsar utvecklingen av teknisk innovation inom byggbranschen. Framgångsrik implementering av innovativ teknik har visats bero av fler faktorer än teknikens egenskaper. LÄS MER

 5. 5. En studie om tidig samverkansentreprenad

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amar Kurspahic; Rachid Merhebi; [2020]
  Nyckelord :design plant; turnkey; collaboration construction; early contractor involvement; projection; building- and construction project; utförandeentreprenad; totalentreprenad; samverkansentreprenad; tidig entreprenör; medverkan; projektering; bygg- och anläggningsprojekt;

  Sammanfattning : Eftersom samhället ständigt utvecklas och det ställs allt högre krav på snabba lösningar och metoder måste byggbranschen möta detta behov och tänka från ett nytt perspektiv. I denna rapport har vi studerat de mest använda kontraktsformer totalentreprenad, utförandentreprenad och samverkansentreprenad. LÄS MER