Sökning: "Utforskande och bearbetande kapacitet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Utforskande och bearbetande kapacitet.

  1. 1. Hur belöningssystem påverkar Organizational Ambidexterity : en kvantitativ undersökning på bankkontor i Skåne

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Adina Andersson; Lina Hansson; [2012]
    Nyckelord :Financial incentives; Non-financial incentives; Exploration; Exploitation; Ambidexterity; Finansiella incitament; Icke-finansiella incitament; Utforskande och bearbetande kapacitet; Ambidexterity;

    Sammanfattning : Organizational Ambidexterity är ett relativt nyuppkommit begrepp och få undersökningar har gjorts kring ämnet. De tidigare undersökningar som har bedrivits har främst fokuserat på hur ledarskap framkallar Organizational Ambidexterity. LÄS MER